wegenwerken: Postweg – Inkendaalstraat – Smidsestraat

VLEZENBEEK:- Ingevolge de verbeteringswerken aan de Smidsestraat en de aanleg van een rotonde op het kruispunt Postweg verandert vanaf 1 maart 2011 de verkeerssituatie aan de Smidsestraat.
Volgende maatregelen getroffen:
– Doorgaand verkeer in de Smidsestraat is niet mogelijk maar voorlopig wel mogelijk langsheen de Postweg.
– De hoofdingang langs de Postweg van het ziekenhuis Inkendaal blijft mogelijk voor voetgangers en fietsers. De lijnbus en wagens dienen de ingang langs de Inkendaalstraat te gebruiken, heen via de Kamstraat en Inkendaalstraat, terug via Inkendaalstraat, Obbeekstraat en Appelboomstraat.

Deze fase zal ongeveer een maand in beslag nemen. In een volgende fase komt de realisatie van de rotonde aan de beurt. Hierbij zal het doorgaand verkeer langs de Postweg wel worden onderbroken.

Nutsmaatschappijen vernieuwen leidingen in Smidsestraat en bereiden rotonde ter hoogte van ingang ziekenhuis Inkendaal voor.

VLEZENBEEK: – Eén van de oudste straten in Sint-Pieters-Leeuw namelijk de Smidsestraat in Vlezenbeek wordt volop gerenoveerd.

De Smidsestraat (voorheen Oude Postweg) is  één van de weinig typische kasseistraten in vlezenbeek waarbij de verharding zeker het behouden waard is. Tussen de twee wereldoorlogen werd, zoals toen gebruikelijk was, de Postweg recht getrokken en gebetonneerd. Hierdoor bleef de Smidsestraat een rustige getuige van de landelijke verbinding tussen Gaasbeek en Anderlecht, met de oorspronkelijke kasseiverharding bewaard.
De weg vertoonde echter grote oneffenheden.

De nutsmaatschappijen Iverlek, IWVB , Belgacomen Telenet zijn nu de leidingen aan de straat aan het vernieuwen en de aanleg van de rotonde ter hoogte van de ingang van ziekenhuis Inkendaal aan het voorbereiden.

Bij de vernieuwing van de Smidsestraat wordt een volwaardig gescheiden rioolstelsel voorzien waarbij het rioolwater aangesloten wordt op de collector Vlezenbeek en dit ter hoogte van de parking ziekenhuis.
Het regenwater wordt in een afzonderlijke buis opgevangen die op haar beurt aangesloten wordt op de vijver van het ziekenhuis Inkendaal.
De werken aan de straat zelf voorzien het herprofileren van de rijweg met herbruik van de bestaande kasseien over een breedte van 4 meter. Langs beide zijden wordt de kasseiverharding afgeboord met een gelijkgrondse betonnen kantstrook van 1 meter dienstig voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers.

Naar gelang het winterweer vatten daarna de werken aan op het kruispunt Postweg – Inkendaelstraat – Smidsestraat dat omgevormd wordt tot een rotonde.

De kasseiverharding van de Smidsestraat wordt doorgetrokken tot op de aan te leggen rotonde en wordt zodoende ondergeschikt aan de toegang van het ziekenhuis.
De toegang van het ziekenhuis mondt rechtstreeks uit op de rotonde. Door verschillende materiaalkeuzes wordt de toegang tot het ziekenhuis beter geaccentueerd.
De haltes van de twee buslijnen worden gecentraliseerd rechts van de rotonde.

Kasseistraat wordt in ere hersteld.

VLEZENBEEK: – Eén van de oudste straten in Sint-Pieters-Leeuw namelijk de Smidsestraat in Vlezenbeek wordt in 2010 gerenoveerd.


De Smidsestraat (voorheen Oude Postweg) is nog één van de weinig typische kasseistraten in vlezenbeek waarbij de verharding zeker het behouden waard is.
Tussen de twee wereldoorlogen werd, zoals toen gebruikelijk was, de Postweg recht getrokken en gebetonneerd. Hierdoor bleef de Smidsestraat een rustige getuige van de landelijke verbinding tussen Gaasbeek en Anderlecht, met de oorspronkelijke kasseiverharding bewaard.

Schepen voor openbare werken Martin Schoukens: ” Deze straat heeft een lengte van ca. 250m en vertoont grote oneffenheden zowel aan de kasseiverharding als aan de boordstenen. Daarenboven hebben we hier te maken met verouderde en defecte afwateringsbuizen die tegelijkertijd worden aangepakt.
De werken voorzien het herprofileren van de rijweg met herbruik van de bestaande kasseien over een breedte van 4 meter. Langs beide zijden wordt de kasseiverharding afgeboord met een gelijkgrondse betonnen kantstrook van 1 meter dienstig voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers.
Bij de aanleg wordt een volwaardig gescheiden rioolstel voorzien waarbij het rioolwater aangesloten wordt op de collector Vlezenbeek en dit ter hoogte van de parking ziekenhuis. Het regenwater wordt in een afzonderlijke buis opgevangen die op haar beurt aangesloten wordt op de vijver van het ziekenhuis Inkendaal.

Samen met deze werken aan de Smidsestraat wordt een rotonde in beton aangelegd met de Postweg en de ingang van ziekenhuis Inkendaal.

Schepen Martin Schoukens: ” De kasseiverharding van de Smidsestraat wordt doorgetrokken tot op de rotonde en wordt zodoende ondergeschikt aan de toegang van het ziekenhuis. De toegang van het ziekenhuis mondt rechtstreeks uit op de rotonde. Door verschillende materiaalkeuzes wordt de toegang tot het ziekenhuis beter geacentueerd. De haltes van de twee buslijnen worden gecentraliseerd rechts van de rotonde.”

De werken worden geraamd op een totaal bedrag van 660189,57 euro btw incl.
De uitvoertermijn van de werken bedraagt 80 werkdagen.

Share