Commissie Gebouwen en Patrimonium Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond had een vergadering van de commissie Gebouwen en Patrimonium plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Er werden een aantal grote dossiers besproken.

Sporthal AJ BRAILLARD Ruisbroek: stand van zaken.
– Lees het aparte artikel van deze voormiddag : KLIK HIER

Bouw school Den Top: stand van zaken.
1. – Het dossier is bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) voor subsidies.
Schepen Jos Speeckaert: “ We zijn nu in de fase van aanbesteding van een projectleider. En hopen een gunning te hebben tegen september zodat we in november of december kunnen starten met de bouw.”

Bouwwerken Laekelinde: aangepast voorstel.

– 3de fase Laekelinde : Hier krijgt SK Leeuw een kantine en kleedkamers, als onderdeel van de vroegere vierkanthoeve waarin ontmoetingscentrum Laekelinde is ondergebracht. ( tot nu toe maakt SK Leeuw nog steeds gebruik van tijdelijke containers.)
Schepen Jos Speeckaert: “ Hier moesten de plannen aangepast worden door de architect. Een deel van de nieuwbouw ligt ondergronds en men had een helling voorzien zodat het gebouw toegankelijk was voor rolstoelgebruikers. Maar deze helling ligt naast de bouwzone waardoor men geen toelating van Leuven kreeg. De noodtrap van de fuifzaal ligt aan die zijde ook buiten de bouwzone. Hier kreeg men van Leuven in het verleden wel toestemming blijkbaar omdat het om een bestaand gebouw ging. Waardoor het misverstand ontstond. Er is ondertussen een aangepast plan gemaakt met binnen in het gebouw een lift om het niveauverschil voor gehandicapten met rolstoel of kinderkoetsen te overbruggen. Dit plan ligt nu ter goedkeuring voor in Leuven en dan kunnen we eind dit jaar verder gaan.”

Aankoop site Pepingensesteenweg 250: stand van zaken.
– Het staat vast dat in het gebouw de politie en technische diensten van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw komen. En dat eens dat de technische diensten er zich gevestigd hebben het terrein aan de Bergpoort verkocht zal worden.

Op de commissie was er wel heel wat discussie over het al dan niet komen van het vredegerecht op ‘Site 250’. Zowel op de ministeries van justitie als financiën is men er nog niet uit of ze lokalen op ‘Site 250’ zullen gaan betrekken of niet.

Pastorij Vlezenbeek: stand van zaken.
– Men is met de mensen die gebruik maken van de Pastorij van Vlezenbeek rond de tafel gaan zitten om te kijken of het niet beter is om naar een andere locatie uit te kijken omdat de Pastorij nogal verouderd is.
Ook voldoet het gebouw niet meer aan de noden van vandaag qua toegankelijkheid. Men zit er met hoge verwarmingskosten door de slechte isolatie,… Alles opknappen kost dan weer heel veel geld.
Men oppert een denkpiste om uit te kijken naar een andere locatie zoals het oud gemeentehuis en eventueel de Pastorie van de hand te doen. Als dit laatste gebeurt wel met de nodige voorwaarden om het gebouw te bewaren.

Appartement Quintusstraat 21: voorstel tot verhuur.
– Door het overlijden van de Pater komt het appartement leeg te staan en het lijkt erop dat er niet meteen een nieuwe priester zal komen. Hierdoor zal de gemeente via een immo het appartement aan de privé verhuren.

Share