Pajottersprijs Jong CD&V voor ziekenhuisclowns

RUISBROEK: – Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van CD&V Sint-Pieters-Leeuw, dit jaar in zaal Ons Huis in Ruisbroek, reikte Jong CD&V de pajottersprijs uit aan de ziekenhuisclowns.

Lieve Steens die in onze gemeente reeds gedurende vele jaren verscheidene acties tvv de ziekenhuisclowns op het getouw zette nam de cheque in ontvangst.

Katrien Monteyne, voorzitter Jong CD&V Sint-Pieters-Leeuw: ” We zochten dit jaar een jong thema voor de prijs, we wouden iets doen met jongeren. Als je dan begint te zoeken kom je al snel terecht bij jeugdverenigingen. Maar aan hen wouden we het niet geven daar zij al subsidies ontvangen van de gemeente. Zo zijn we bij de ziekenhuisclowns gekomen en we denken wel dat ze dit verdienen als je ziet hoe zij met de kinderen in het ziekenhuis omgaan. Dus we steunen dat initiatief.”

Wat doen de ziekenhuisclowns precies?
Eerst en vooral gaan we alleen langs wanneer de verpleging, medische staf, het kind en de ouders dit wensen.
Op de kamer begint er een leuk, meestal geïmproviseerd gesprek.
Als clowns luisteren we naar hun verhaal, vergroten de vreugde of verkleinen het verdriet.
We nemen de gevoelens van het kind over en toveren met een trucje het onmogelijke te voorschijn of net terug weg.
De sfeer waarin het kind zich bevindt, bepaalt het hele spel.
Soms staan we ook langs het bed bij behandelingen, injecties, ruggenmergprikken, …
We helpen het kind zich voorbereiden op wat komt: alle handelingen nog eens overlopen, nagaan of het kind alles begrijpt, voor wat ontspanning zorgen, …
Na de behandeling is er vreugde omdat alles goed verlopen is en wordt het kind gemotiveerd om mee te vechten tegen ‘de slechte soldaatjes’.
Via het spel proberen we ook de taak van de verpleging en de arts uit te leggen aan het kind.

De ziekenhuisclowns zijn oa.actief in het Academisch ziekenhuis van de VUB in Jette
meer info: www.ziekenhuisclowns.be

Pajottersprijs voor vriendenkring bloedgevers Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond werd door JONGCD&V Sint-Pieters-Leeuw in de Merselborre de jaarlijkse Pajottersprijs uitgereikt aan vriendenkring bloedgevers Louis Steens.

Pajottersprijs 2011 dit jaar voor vriendenkring Louis Steens

JONGCD&V Sint-Pieters-Leeuw reikte naar jaarlijkse gewoonte op de nieuwjaarsreceptie haar Pajottersprijs uit, een prijs die wordt uitgereikt aan eenpersoon of groep die zich bijzonder inzet voor de Leeuwse bevolking.
In aanwezigheid van nationaal voorzitter Wouter Beke werd de prijs dit jaar uitgereikt aan “De vrije bloedgevers, vriendenkring Louis Steens” uit Sint-Pieters- Leeuw.

Al jaren engageert deze vriendenkring zich in Sint-Pieters-Leeuw en het is dat engagement dat wij met de prijs in de aandacht willen brengen“, aldus nog JONGCD&V voorzitster Katrien Monteyne.

Jaarlijks organiseert JONGCD&V Leeuw een spaghettifestijn om met de opbrengst dergelijke engagementen als de bloedgevers een extra duwtje in de rug te kunnen geven. Het grootste geschenk dat we hen kunnen geven is natuurlijk de volgende keren zelf bloed te gaan geven.

Pajottersprijs voor jeugdwerkgroep 1601


SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagavond heeft JONGCD&V Sint-Pieters-Leeuw haar jaarlijkse Pajottersprijs uitgereikt. Een prijs die uitgereikt wordt aan een persoon of organisatie die zich speciaal inzet voor de Leeuwse bevolking.

Dit jaar ging de prijs gaan naar de vrijwilligers die, samen met de jeugddienst, onder de noemer “1601” activiteiten organiseren voor de Ruisbroekse jeugd.

JONGCD&V voorzitster Katrien Monteyne: “ Een jaar geleden kwamen enkele jongeren uit Ruisbroek naar de jeugddienst om extra jongeren werking in Ruisbroek te vragen.
Als JONGCD&V hebben we van in het begin achter dit initiatief gestaan en gesteund want de jongeren in Ruisbroek waren moeilijk te bereiken.
We zijn dan ook mee in de werkgroep gestapt omdat we blij waren dat er zo terug een jeugdwerking in Ruisbroek kwam.
In Ruisbroek wonen veel Franstaligen en voor hen is de stap naar de gemeente zetten te groot. Bij de jeugdwerking 1601 is de voertaal Nederlands maar niemand zal raar opkijken als er een Frans of Engels woord valt. De anderstalige jeugd is er zelf extra gemotiveerd om er gesprekken in het Nederlands te voeren.
Ze verdienen de Pajottersprijs omdat het project gedragen wordt door de jongeren zelf. Op termijn zullen ze steeds meer zelf de verantwoordelijkheid dragen.
Om hen te steunen hebben we onze klassieke Pajottersprijs die tot nu toe steeds een kunstwerk was vervangen door een cheque van 200 euro. Want de jongeren zijn hun lokaal aan het inrichten en een extra steuntje zal dus wel van pas komen.”

.
Initiatiefneemster Deborah Crokaert was blij met de erkenning van de jeugdwerking 1601.

Haar idee ontstond door het groeiend aantal ‘hang-jongeren’ aan het statiosplein in Ruisbroek.
In Ruisbroek werd niets meer gedaan voor de jeugd en zo ging iedereen maar wat rondhangen.
Nu dat ze een eigen lokaal hebben die ze zelf gaan inrichten en met de ondersteuning van de Groep INTRO die de jongeren begeleidt in het organiseren van activiteiten gaat het in Ruisbroek de goede weg op.


jeugdwerkgroep 1601 richten eigen lokaal in.

RUISBROEK: – Jeugdwerkgroep ‘1601’ stak vrijdagavond ook de handen uit de mouwen. Ze kregen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een lokaal ter beschikking in de kerkstraat 10 te Ruisbroek. Dit lokaal gaan ze nu zelf inrichten.
Vanavond zijn 13 jongeren gestart met fase één van hun werken. Namelijk het lokaal leegmaken.
Al het werkmateriaal dat er nog stond (bakstenen, schrijnwerkerij-afval,..) werd naar de ingang gebracht. Een hele container vol. Volgende week zullen de gemeentediensten al het bouwafval ophalen.

Deborah en Damien Crokaert - Remco Deryckere - Katrien Monteyne

Remco Deryckere van Groep INTRO leidt samen met de vrijwilligers en de jeugd alles in goede banen.
Remco Deryckere: “ Eigenlijk is het straf. Vorige week lanceerde ik via facebook een oproep om mee te komen opruimen en vanavond waren hier 13 jongeren aan het helpen!
Je merkt dus dat de jongerenwerking leeft in Ruisbroek.
We gaan het lokaal nu ook nog inkleden om er daarna vrijetijdsactiviteiten in te organiseren. De inrichting doen we met eigen middelen als er bijvoorbeeld een zetel of biljart zou komen dan betalen we dat zelf. Zo krijgt iedereen meteen ook meer respect voor het materiaal dat we met de groep aanschaffen.”

Hun lokaal in de kerkstraat 10 te Ruisbroek zal in de maand januari 2010 open zijn woensdag 13 januari (14u-18u), zondag 17 januari (13u-18u) en op vrijdag 22 januari (17u-21u). Iedereen welkom!

Meer info over jeugdwerkgroep ‘1601’:
www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=176665374853

Zie ook ons artikel van:
5/10/2009 Jeugddienst breidt werking in Ruisbroek uit.

Share

Pajottersprijs 2007 voor Marc Peeters

Sint-Pieters-Leeuw: – Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van CD&V (Dit jaar in de feestzaal van het Rusthuis Sint-Antonius, Jules Sermonstraat) werd de ‘Pajottersprijs’ uitgereikt door Jong CD&V. Deze prijs  gaat dit jaar naar Ruisbroekenaar Marc Peeters van Fris (Een turnvereniging voor mensen met een beperking). Enkele weken geleden won Marc ook reeds ‘De Pluim van Ring-tv en de Koning Boudewijnstichting.
De Pajottersprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk maken voor Sint-Pieters-Leeuw.