Sint-Pieters-Leeuw steunt projecten rond ontwikkelingssamenwerking

SINT-PIETERS-LEEUW: – Werk jij aan een project rond ontwikkelingssamenwerking?
Dan kon je in aanmerking komen voor een subsidie van het gemeentebestuur. Ons lokaal bestuur steunt jaarlijks projecten in het Zuiden (4e pijler).

Hoe kan jouw project in aanmerking komen? Je project moet voldoen aan een aantal criteria:
• er moet een band zijn met een inwoner van Sint-Pieters-Leeuw;
• het project situeert zich in ontwikkelingsgebied;
• projecten met kinderen krijgen voorrang;
• ook projecten in verband met water krijgen voorrang;
• de keuze van het project wordt geadviseerd aan het college van burgemeester en schepenen door de Gemeenlelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ‘Leeuw Mondiaal’.

Hoe vraagje de gemeentelijke toelage aan?
Je kan de aanvraagformulieren opvragen bij de gemeentelijke dienst voor Ontwikkelingssamenwerking en op de website www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwmondiaal.
Wegens de coronacrisis wordt de periode waarin de aanvraag moet worden ingediend uitzonderlijk verlengd, en dit tot uiterlijk 31 juli 2021.

Lid worden van Leeuw Mondiaal?
Wil je meer weten over de werking van de gemeentelijke^ raad voor ontwikkelingssamenwerking ‘Leeuw Mondiaal’? Wil je jouw steentje bijdragen aan de werking hiervan? Word lid van ‘Leeuw Mondiaal’ en help mee bij het organiseren van lokale activiteiten ten voordele van projecten in het Zuiden!

Jaarlijkse toekenning van een toelage voor projecten ontwikkelingssamenwerking

2020-11-27-gemeentehuis_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Leeuw Mondiaal adviseert aan de dienst Ontwikkelingssamenwerking en het college van burgemeester en schepenen welke derde wereldprojecten in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Er zijn dit jaar 7 ingediende aanvragen voor gelijkwaardige projecten.

Elk project kreeg een toelage van € 1000.
• Rainbow for kids : schoolproject in Kenia besteden hun toelage dit jaar omwille van corona aan voedselbedeling.
• Pater Eric Meert: project straatkinderen in Bakanja-ville , kopen materiaal aan om velden en tuinen te bewerken.
• Campement tourisme durable Senegal: lokaal toerisme initiatief om tewerkstelling te creëren in het dorp Oussouye.
• Instituut Libia Abunakombo, middelbare school, paters scheutisten, aankoop van golfplaten en toebehoren voor de verbetering van de school.
• Buddies& Friends, schoolproject in Mombasa , Kenia, uitbreiding en renovatie van de sanitaire installaties.
• Save Heart in Africa, project in Kameroen, aankoop materiaal voor het screenen van diabetes en cardiovasculaire aandoeningen.
• Wannakam, project in India, aankoop van een dorsmachine.

Marleen De Kegel, schepen van ontwikkelingssamenwerking: “ Alle betoelaagde projecten hebben een band met één of meerdere inwoners van onze gemeente. Het is fijn dat zovelen van bij ons zich inzetten voor projecten in het Zuiden. Onderwijs, gezondheid en zelfredzaamheid zijn hierbij belangrijke doelstellingen. De recente pandemie heeft aangetoond hoe kwetsbaar zelfs de best georganiseerde samenleving kan zijn. Vrijwilligers hebben in deze crisistijd bewezen dat ze van onschatbare waarde zijn en ons grenzeloos respect verdienen. Onze gemeente is dan ook blij dat ze met de steun aan deze projecten de vrijwilligers van hier en de mensen in het Zuiden een duwtje in de rug kan geven.

Wil je een project indienen voor 2021 of mee nadenken over de uitbouw van een lokaal mondiaal beleid in de adviesraad Leeuw Mondiaal, dan kan je contact opnemen met erik.deville@sint-pieters-leeuw.be , dienst ontwikkelingssamenwerking en lokaal mondiaal beleid.

Vlaams-Brabant bespaart als enige provincie niet op ontwikkelingssamenwerking

VLAAMS-BRABANT: – De deputatie van Vlaams-Brabant heeft, dankzij de Gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking Luc Robijns (Groen), tijdens de begrotingsbesprekingen beslist om niet te besparen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Een zeer goede keuze,” aldus Tie Roefs, fractieleidster van Groen. “Als enige provincie heeft Vlaams-Brabant ervoor gekozen om het budget voor ontwikkelingssamenwerking deze legislatuur stabiel te houden.” De provincie heeft een budget van 940.000 € ter beschikking wat zij zal inzetten voor ontwikkelingssamenwerking.

Een voldoende groot budget is noodzakelijk om een nieuw provinciaal beleid op vlak van ontwikkelingssamenwerking te ontwikkelen. Luc Robijns: “Momenteel werken we al heel nauw samen met tal van partners die actief zijn op het terrein. Ik denk dan aan het Afrika Filmfestival, het Kleur Bekennen educatief programma van de federale overheid en alle NGO’s en vzw’s die projectsubsidie ontvangen voor hun educatieve projecten in het Noorden en Zuiden.”

Naar de toekomst wil de provincie Vlaams-Brabant verder blijven werken met deze stakeholders maar ook met anderen rond de tafel gaan zitten zoals o.a. bedrijven en scholen. “We willen doelgroepen uit het Noorden en Zuiden effectief laten samenwerken en met elkaar hun ideeën en middelen laten uitwisselen.” Aldus Tie Roefs. “Concreet zien wij bijvoorbeeld samenwerkingen tussen Vlaams-Brabantse scholen en scholen uit een regio in het Zuiden tot stand komen.” Hierbij wil de provincie echt inzetten op uitwisseling, want organisaties uit het Zuiden kunnen leren van de Vlaams-Brabantse organisaties maar omgekeerd kan ook.