Verbeteringswerken Fabriekstraat, Karel Gilsonstraat, Paul Gilsonlaan en Kerkplein Ruisbroek

kerkplein-kerk-RuisbroekRUISBROEK: – Begin februari zullen de verschillende nutsmaatschappijen, in samenspraak met het gemeentebestuur, hun netten langsheen de hierboven vernoemde straten vernieuwen. De hieraan verbonden kosten ten laste van het gemeentebestuur bedragen 1.862.954,00 euro incl. btw.
Tevens heeft de gemeente geopteerd om het openbaar verlichtingsnet te voorzien van LED-technologie.
Mits goede weersomstandigheden vatten de werken aan op vrijdag 6 februari 2015.

Wat staat er te gebeuren?
Voor de wegeniswerken van start gaan, nemen we de nutsleidingen onder handen voor water, gas en elektriciteit. De aanleg van kabels en buizen voorzien we vanaf 6 februari 2015. Die zal in twee fases gebeuren door aannemer Niko Constructies.
2013-09-09-fabriekstraat_01Fase 1: 6 werkweken
Kerkstraat (onpare kant tot nr 19a) -> Kerkplein -> onpare kant Karel Gilsonstraat + Fabriekstraat (tot Wandelingstraat) -> pare kant Fabriekstraat + Gilsonstraat (tot Kerkplein).
Fase 2: 6 werkweken
Onpare kant Fabriekstraat (tot Hemelstraat) -> pare kant Fabriekstraat (tot Wandelingstraat).

Na elke fase wordt de huisaansluiting op de nieuwe kabel/buis aangesloten.

Gentse Kabelwerken voert de waterwerken uit, aannemer Fabricom staat in voor elektriciteit en aardgas. In afwachting van de riolerings- en wegwerkzaamheden, zorgen de aannemers voor een definitieve herstelling van de door hun gemaakte sleuven en putten. Synductis coördineert de werken voor IWVB en Eandis.

RUISBROEK_FabrieksstraatWelke hinder kunt u verwachten?
Het is mogelijk dat u hinder ondervindt van deze werken. De aannemers doen er echter alles aan om die hinder voor u tot een minimum te beperken.
• De verkeerssituatie wordt aangepast in overleg met de politie en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
• De werfzone zal telkens ± 200 m lang zijn (aangepast in functie van kruispunten).
• Er wordt telkens maar langs één kant van de rijbaan gewerkt.
• Naast de werfzone blijft een smalle rijstrook vrij. Bijgevolg is ter hoogte van de werfzone het lokaal verkeer enkel mogelijk vanuit centrum Ruisbroek richting Lot.
• In het weekend zullen twee rijstroken beschikbaar zijn.
• Daar waar nodig worden loopbrugjes geplaatst naar de ingang van uw woning of winkel.

De grote werkzaamheden, de heraanleg van de straten en het kerkplein, starten na de zomer.

Nutsmaatschappijen vernieuwen leidingen in Smidsestraat en bereiden rotonde ter hoogte van ingang ziekenhuis Inkendaal voor.

VLEZENBEEK: – Eén van de oudste straten in Sint-Pieters-Leeuw namelijk de Smidsestraat in Vlezenbeek wordt volop gerenoveerd.

De Smidsestraat (voorheen Oude Postweg) is  één van de weinig typische kasseistraten in vlezenbeek waarbij de verharding zeker het behouden waard is. Tussen de twee wereldoorlogen werd, zoals toen gebruikelijk was, de Postweg recht getrokken en gebetonneerd. Hierdoor bleef de Smidsestraat een rustige getuige van de landelijke verbinding tussen Gaasbeek en Anderlecht, met de oorspronkelijke kasseiverharding bewaard.
De weg vertoonde echter grote oneffenheden.

De nutsmaatschappijen Iverlek, IWVB , Belgacomen Telenet zijn nu de leidingen aan de straat aan het vernieuwen en de aanleg van de rotonde ter hoogte van de ingang van ziekenhuis Inkendaal aan het voorbereiden.

Bij de vernieuwing van de Smidsestraat wordt een volwaardig gescheiden rioolstelsel voorzien waarbij het rioolwater aangesloten wordt op de collector Vlezenbeek en dit ter hoogte van de parking ziekenhuis.
Het regenwater wordt in een afzonderlijke buis opgevangen die op haar beurt aangesloten wordt op de vijver van het ziekenhuis Inkendaal.
De werken aan de straat zelf voorzien het herprofileren van de rijweg met herbruik van de bestaande kasseien over een breedte van 4 meter. Langs beide zijden wordt de kasseiverharding afgeboord met een gelijkgrondse betonnen kantstrook van 1 meter dienstig voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers.

Naar gelang het winterweer vatten daarna de werken aan op het kruispunt Postweg – Inkendaelstraat – Smidsestraat dat omgevormd wordt tot een rotonde.

De kasseiverharding van de Smidsestraat wordt doorgetrokken tot op de aan te leggen rotonde en wordt zodoende ondergeschikt aan de toegang van het ziekenhuis.
De toegang van het ziekenhuis mondt rechtstreeks uit op de rotonde. Door verschillende materiaalkeuzes wordt de toegang tot het ziekenhuis beter geaccentueerd.
De haltes van de twee buslijnen worden gecentraliseerd rechts van de rotonde.