agenda: infoavond met sophie de Schaepdrijver – over het leven en de dood van een Belgische spionne tijdens WO I

2019-03-01-flyer-lezingSINT-PIETERS-LEEUW: – Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde organiseert op vrijdag 1 maart 2019 om 20.00 uur in het Colomakasteel een infoavond met sophie de Schaepdrijver over het leven en de dood van een Belgische spionne tijdens WO I – Gabrielle Petit.

Ze was de eerste arbeidersvrouw in Europa die een standbeeld kreeg. Haar leven werd twee keer verfilmd in Hollywood. Gabrielle Petit werd in 1916 voor spionage door de Duitsers ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Petit was een doorzetter, ook in het ultieme moment, toen ze weigerde gratie te vragen aan de bezetter. Ze was amper 23 jaar oud en toch is haar levensverhaal een tijdsdocument. Opgegroeid in armoede, ook al stamde ze in feite uit een relatief gegoede familie, schetst het ons het leven net voor de oorlog, de Belle Epoque, het leven tijdens de oorlog, in het bezette deel van België, en tekent het ook een beeld van de heldenverering die na de oorlog ontstaat. In 1919 werd ze herbegraven met een plechtige begrafenis, in aanwezigheid van eerste minister Delacroix. Kardinaal Mercier sprak de lijkrede en ook koningin Elisabeth kwam haar begroeten.

Een verhaal van leven en overleven, van moed en overmoed, van echte heldhaftigheid en bijgekleurde heldenepos. Sophie De Schaepdrijver voert ons terug naar feiten en realiteit.

Sophie De Schaepdrijver is een internationaal vermaarde historica. Sinds 1995 doceert ze in de Verenigde Staten, sinds 2000 over “moderne Europese geschiedenis” aan de Pennsylvania State University. Ze publiceerde verscheidene bekroonde boeken over de sociale en culturele geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in België. Het standaardwerk “De Groote Oorlog – Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog” is van haar hand.

INKOM GRATIS maar inschrijven wordt aanbevolen: erfgoed@sint-pieters-leeuw.be of 02 371 22 62

LEWE: Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke van 1931-1962

2013-01-24-LEWE_pastoor-Leo-Vendelmans_NegenmannekeSINT-PIETERS-LEEUW / NEGENMANNEKE: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw heeft zopas haar 35e LEWE-themanummer uitgegeven. Dit lijvige themanummer behandelt: Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke van 1931-1962 – Deel 1:Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie.

In de korte geschiedenis van de parochie Sint-Stefaan hebben de 4 auteurs – met name Georges Desmeth, Armand Pint, Eugeen Van Poucke en Marc Walravens – zoveel mogelijk documenten en foto’s verzameld over de decennia van pastoor Vendelmans, stichter en bouwer van zijn parochie. Voldoende en zeer interessant materiaal is bijeengebracht en bewerkt tot een zeer boeiend en leesbaar boek van 143 pag..

Secretaris, Gilbert Pické: “Deze vier auteurs zijn de aangewezen personen voor het schrijven van deze studie om de eenvoudige reden dat zij in het Negenmanneke geboren zijn, er opgroeiden en actief bleven in de school en de parochie. Zij zijn bevoorrechte getuigen, althans van de tweede helft van de behandelde periode.

In dit eerste deel maakt u kennis met de persoon van Leo Vendelmans, – eerst missionaris Scheutist in de Filippijnen en China, nadien kapelaan en pastoor in het Negenmanneke – door middel van getuigenissen die verwerkt zijn in het hoofdstuk dat aan hem is gewijd.”

Geïnteresseerden kunnen dit boek bekomen door:
– storting van € 5 op rekening BE26 0910 1163 0329 van Gemeentebestuur, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw met vermelding LEWE.
– 5 € te betalen aan de balie van de hoofdbibliotheek aan de Rink 2,
– telefonisch te bestellen bij de secretaris van de werkgroep: Gilbert Pické: 02 377 97 10
Ter info: wie abonnee wordt voor 2013, door zijn naam en adres op te geven zal in het najaar het 2e deel van deze uitgave nog ontvangen.

Agenda: De Weeg uit de doeken doen

VLEZENBEEK: – De cultuurraad van Sint-Pieters-Leeuw organiseert op vrijdag 2 maart 2012 om 19.30 uur een boeiende avond waarin een stukje geschiedenis wordt doorverteld: ‘De Weeg – uit de doeken doen’ ism kind & Gezin en het gemeentebestuur.

– Een tentoonstelling van voorwerpen en geschriften van meer dan een eeuw kinderwelzijn.
– Een filmpje met getuigenissen van vrijwilligers van De Weeg.
– Een panelgesprek over:
– markante personen met hun ‘eigenaardigheden’
– leuke of juist triestige voorvallen tijdens de huisbezoeken of op De Weeg
– raadgevingen vroeger en nu
– Optreden van Zangvereniging Redoris
– En dan nog… een verhaaltje voor het slapengaan
Tijdens de pauze wordt er gezorgd voor een drankje.

Iedereen welkom in De Merselborre te Vlezenbeek.
Van dit project is er ook een LEWE-themanummer beschikbaar.


LEWE: De Weeg ‘uit de doeken doen’

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde publiceerde een nieuwe uitgave van ‘LEWE’ : De Weeg ‘uit de doeken doen’, project orale geschiedenis.

Naar aanleiding van de organisatie van de tweejaarlijkse cultuurprijs 2011 groeide in de cultuurraad het idee om in de pare jaren “iets” te organiseren om anonieme inzet onder de aandacht te brengen.

Guido Vanbelle: “ De cultuurprijs zet persoonlijke inzet in de schijnwerper. Er wordt echter zoveel gedaan door zoveel ‘gewone’ mensen waarvan de maatschappelijke relevantie zelden of nooit of ten hoogste tientallen jaren later wordt erkend.
Het project orale geschiedenis was geboren. Het vergde nog een half jaar broedtijd om een thema vast te leggen, enkele verenigingen warm te maken om het project te ondersteunen en een haalbare formule uit te werken.
Een goed thema moest meerdere decennia omvatten, en met foto’s en voorwerpen kunnen gedocumenteerd worden, relevante personen moeten kunnen worden geïnterviewd en een link naar de toekomst moest vermijden dat het hele project slechts een historische betekenis zou hebben.
Volledigheid wordt zeker niet nagestreefd wel een prettige en bewustmakende activiteit vol dankbaarheid. De voorbereidende vergaderingen hebben voldoende stof opgerleverd om dit LEWE boekje mogelijk te maken”.

Het LEWE-themanummer gewijd aan de geschiedenis van De Weeg in Sint-Pieters-Leeuw bestaat uit 3 grote delen:
1) Geschiedenis van Kind & Gezin
2) Getuigenissen van medewerkers
met getuigenissen van: Lucienne Degueldere-Uyterschout, Paula Beunens-Devillé, Victoire Mertens-Troost, Lieve Steens, Liliane Speeckaert-Février, Ann Destrycker-Desmet, Rosa Denayer, Magda Van Cutsem, Jeanne van Heffen-Van Nechel en Julia Wauters-Rijpers
3) De Weeg in Sint-Pieters-Leeuw en deelgemeenten


Wordt lid van LEWE voor 5 euro per jaar!
Wenst u meer informatie over de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw dan is Lewe, het tijdschrift van de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, zeker een aanrader.Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer BE26091011630329 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:
Gilbert Pické, secretaris: heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.