Provincie liet reeds 40 energieaudits uitvoeren in gemeentelijke gebouwen

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Dankzij de provinciale samenaankoop zijn er reeds 40 energieaudits uitgevoerd in gemeentelijke gebouwen in Vlaams-Brabant door de firma Cenergie.

Stand van zaken van de 5 audits in Sint-Pieters-Leeuw
Cultureel centrum Coloma: in uitvoering
Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw: in uitvoering
Bergpoort (magazijn): in uitvoering
School ’t Populiertje: /
OCMW administratie:  in uitvoering
( bron: dienst leefmilieu Provincie Vlaams-Brabant )

Deze audits kaderen in een project van de provincie Vlaams-Brabant om samen met de netbeheerders op korte termijn meer dan 100 gemeentelijke gebouwen te laten screenen op hun energieverbruik. Bedoeling is om het energieverbruik en de bijhorende energiekosten en CO2-uitstoot van deze gebouwen drastisch te verlagen. Het gebouwenpark in Vlaanderen is immers verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot en dus de klimaatwijziging.

Begin december startte de provincie Vlaams-Brabant met de uitvoering van zeventig energieaudits in gemeentelijke gebouwen. Ondertussen staat de teller op veertig. In achttien gemeenten, Beersel, Begijnendijk, Bekkevoort, Gooik, Hoegaarden, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Liedekerke, Linter, Lubbeek, Meise, Oud-Heverlee, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Tielt-Winge, Zaventem en Zemst werden reeds audits uitgevoerd” zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu.

Voor elk gebouw werd individueel bekeken welke technische of organisatorische maatregelen getroffen kunnen worden, hoeveel elke maatregel zal kosten, hoeveel euro en kWh er per maatregel bespaard kan worden en op hoeveel jaar de investering zichzelf terugbetaalt. Zo kan het gemeentebestuur heel gericht bepalen welke maatregelen ze wil uitvoeren, welke investeringen prioritair zijn en welke investering het meest energie bespaart of het snelst is terugverdiend.

Uit deze eerste rapporten blijkt dat er nog heel wat mogelijkheden zijn om energie te besparen, zelfs zonder al te veel investeringen” zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts. “Bij de meeste gebouwen kan men met zo goed als geen kosten, alleen al door het correct inregelen en afstellen van de verwarmings- en ventilatieinstallaties, zo’n 5 tot 15 procent energie besparen. Zo’n maatregel verdient zich terug op enkele maanden tot maximaal twee jaar. Daarnaast blijkt dat ook eenvoudige maatregelen zoals het plaatsen van radiatorfolie, thermostatische kranen, deurpompen, bewegingsdetectie voor verlichting in sanitaire ruimtes of klokjes op elektrische boilers, heel wat kosten en energie kunnen uitsparen. Ook dit vraagt slechts een beperkte investering. En niet te vergeten, besparingen die kunnen gerealiseerd worden met organisatorische en gedragsmaatregelen zijn zo goed als gratis maar besparen wel zo’n 5 tot 10% per jaar. Het gaat dan om goed onderhoud van ramen en sloten, sluiten van deuren, correct gebruik van thermostatische kranen, proper houden van lichtarmaturen of lichten doven bij verlaten van het lokaal“.

Energiebesparende maatregelen die een iets grotere investering vergen, maar verhoudingsgewijs ook zeer veel energie besparen, hebben te maken met de renovatie van de stookplaatsen en het isoleren van daken en zolders en het vervangen van enkel glas door hoogrendementsglas.

Energieaudits in 6 gemeentelijke gebouwen van Sint-Pieters-Leeuw

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant en de netbeheerders Eandis en PBE lanceerden in eind 2008 een oproep voor een gezamenlijke aanbesteding voor de uitvoering van energieaudits in gemeentelijke gebouwen. Daarmee kunnen de gemeenten effectief werk maken van een efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker energiebeheer.

De uitvoering van energieaudits in gemeentelijke gebouwen start  in december 2009.
34 gemeenten in Vlaams-Brabant reageerden positief (meer dan de helft). Zij willen duidelijk het energiebeer in hun 104 gebouwen

•efficiënter
•goedkoper en
•vooral energiezuinigern.

Sint-Pieters-Leeuw zal door beheerder Eandis 6 audits laten uitvoeren.

Vanaf december start de firma Cenergie met de uitvoering van de energieaudits. De

netbeheerders Eandis en PBE voeren bovendien voor elke gemeente die inschreef op het project één gratis energieaudit uit. Zo bleven er nog 70 gebouwen uit 27 gemeenten over die deelnemen aan de gezamenlijke aanbesteding. De uitvoering van de audits zal iets minder dan anderhalf jaar duren. Door een samenaankoop kan de prijs van de energieaudits voor de gemeenten sterk gedrukt worden. De 70 audits zullen in het totaal zo’n 220.000 tot 240.000 euro kosten.

Om het voor de gemeenten nog aantrekkelijker te maken om deel te nemen aan de samenaankoop, werden er door het provinciebestuur subsidies aangevraagd bij het Vlaams Gewest. Begin september keurde de Vlaamse overheid de subsidies goed, zodat de deelnemende gemeenten 50% van hun kosten terug betaald zullen krijgen.

Daarnaast voorziet ook de provincie Vlaams-Brabant zelf een eenmalige provinciale subsidie. De subsidie bedraagt 20% op de netto-aankoopprijs van de energieaudits, met een maximum van 1.000 euro per energieaudit. Door de gezamenlijke aanbesteding en de provinciale en Vlaamse subsidies, die samen zo’n 66% van de aankoopprijs bedragen, werd de uitvoering van de energieaudits een stuk goedkoper gemaakt.

bron: provincie Vlaams-Brabant

Share