Kinderraad Sint-Pieters-Leeuw gaat voluit voor meer groen met boomaanplanting

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdagnamiddag 13 februari 2019 zorgde de kinderraad van Sint-Pieters-Leeuw voor de aanplanting van meer groen in de tuin van de gemeentelijke basisschool Den Top. Zo wilden de kinderen de natuur een extra handje helpen. De jeugddienst, dienst Leefmilieu en Pro Natura ondersteunden het initiatief.


An Speeckaert, schepen voor Jeugd: ‘Tijdens de kinderraad gaven de kinderen aan dat ze zich zorgen maken over de natuur en het milieu. Meer groen en zuivere lucht; daarmee wilden de kinderen aan de slag. De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw verdiepte zich samen met de kinderen in het nut en belang van bomen en zetten hun woorden meteen om in daden.
Paul Defranc, schepen voor Milieu : ‘Met behulp van Pro Natura, een sociale en duurzame onderneming die zich inzet voor de natuur, kon de kinderraad zelf bomen aanplanten. De directrice van de gemeentelijke Basisschool den Top, Tineke Coeck, zorgde ervoor dat dit kon in de tuin van de school. Verder vervingen de kinderen dode wilgentakken van de wilgentipi, kreeg het insectenhotel een opknapbeurt, vulden ze de takkenril aan met snoeimateriaal en plaatsten ze een extra bank aan de moestuintjes.

Deze diashow vereist JavaScript.


Na de boomplanting konden de kinderen hun persoonlijke wens voor de toekomst opschrijven en aan de boom hangen. Afsluiten deden ze met een fris glaasje kinderchampagne.

Woudreuzen in park van Gaasbeek krijgen gezondheidskuur

GAASBEEK: – Het Agentschap voor Natuur en Bos is gestart met het aanduiden van een aantal bomen die vanaf dit najaar zullen gekapt worden. Deze maatregel gebeurt in nauw overleg met de collega’s van het Agentschap Onroerend Erfgoed, gelet op de bijzondere historische waarde van het domein en de bossen.


Eén van de kenmerken die het domein van Gaasbeek zo uniek maken, is de talrijke aanwezigheid van eeuwenoude dikke bomen. Het domein telt letterlijk honderden dikke hoge bomen, die de term woudreus meer dan waard zijn. Historisch gezien werden deze bomen vroeger van bij de aanplant goed verzorgd, kregen ze ruimte en licht, en konden ze uitgroeien tot echte paradepaardjes van het domein. In het domein groeien verschillende kampioenen van België, zoals bijvoorbeeld de haagbeuken dit tot de hoogste van België behoren.

Wim De Maeyer, Agentschap Natuur & Bos – Regiobeheerder Regio Groene Gordels: “In het beheerplan wil het ANB deze bomen terug de aandacht geven die ze verdienen. Doordat het bomenbestand doorheen de laatste decennia steeds dichter geworden is, is er ook meer en meer concurrentie gekomen tussen de bomen onderling. Geregeld waaien er nu al dikke bomen om bij sterke wind. Veel bomen staan onder druk van hun buurbomen, waardoor ze het heel moeilijk hebben om een brede kruin en een breed wortelgestel te maken. De beheerders van het park hebben vastgesteld dat veel dode en kwijnende bomen gemakkelijker omwaaien bij wind. In het midden van het bos kan dat geen kwaad en kan dat zelfs interessant zijn voor heel wat soorten paddenstoelen, kevers en andere dieren. Maar aan de randen en langs paden leveren deze bomen vaak een risico op.

Daarom stelt het Agentschap deze winter de meest waardevolle bomen vrij. Daartoe werden deze gehamerd, dat wil zeggen dat de boswachters hier met een koninklijke hamer een stukje schors verwijderden, en er een afdruk van een leeuw in het hout slaan. In het najaar zal een houtkapper gezocht worden die deze bomen onder strikte voorwaarden dient te kappen. Met deze maatregelen pikt Natuur en Bos eigenlijk het beheer op dat reeds eeuwenlang gevoerd werd in zulke domeinen. Daarbij worden nu wel strenge regels gehanteerd, zodat zowel de bosbodem als de paden ongedeerd blijven.”

Het hele proces van de kapping zal van nabij opgevolgd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos. Ze rekenen op het nodige begrip van de bezoekers, en zullen er alles aan doen om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden stellen het lindeproject voor

2015-10-22-Lindeproject-Vlezenbeek_01VLEZENBEEK: – Binnenkort starten Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden met hun lokale Natuurpuntafdeling in Vlezenbeek met de omvorming van een – kaprijpe – populierenplantage naar een lindenbos.
Of liever: een gemengd lindenbos, want hoewel de nadruk ligt op zomer- en winterlinde, komt er ook zomereik, wintereik en haagbeuk aan te pas. En een mooie boszoom met rode kornoelje, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, enz…

Steun dit project tijdens jaarmarkt Vlezenbeek
Daar komt naast vele uurtjes vrijwilligerswerk met onze ploeg voor het opruimen van het perceel, natuurlijk ook wat fondsenwerving aan te pas voor de aanschaf van nieuw plantgoed. Deze fondsenwerving zetten we komende zaterdag 24 oktober 2015 in op de jaarmarkt in Vlezenbeek. Met spek met eieren en lokale bieren voor de sfeer. En een infostand om het project uit de doeken te doen en op een toffe manier middelen in te zamelen.
Kom even langs op onze stand en maak kennis met onze ploeg!
Mocht je “goesting” hebben om een beetje bij te dragen,… graag.
Natuurpunt, Vlezenbeek en onze hele ploeg zijn je dankbaar.
Ons standpunt: bomen en groen zijn de beste belegging: honderden jaren groei gegarandeerd!
Tot zaterdag!?

De hele ploeg van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden,
Geert, Geert, Luc, Daniël, Belle, Jef, Chris, Jean, Peter, Zitj, Thomas, Thierry, Elyn, Michael en Sofie
2015-10-22-Lindeproject-Vlezenbeek_02
Zobbroekbeekvallei
Sinds 2005 zijn de Leeuwse natuurvrienden gestart met het uitbouwen van een natuurgebied in de Zobbroekvallei.
De afgelopen jaren werd 3ha populierenbos omgevormd tot een inheems broekbos met els, es, eik en hazelaar.
Vanaf 2016 zal het lindeproject uitgevoerd worden in een geïsoleerd bosje langs de Pedestraat.

Leeuwse Natuurvrienden : oproep toekomst- en veteraanbomen

2014-05-07_Witse-boom_Vlezenbeek_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden wil de veteraan- en toekomstbomen inventariseren in Sint-Pieters-Leeuw en deelgemeenten. Dit omwille van hun grote cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde.
Ken je een oude of waardevolle boom in Sint-Pieters-Leeuw? Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zijn geïnteresseerd!
Stuur hun een foto en/of info over de locatie: leeuwse_natuur@yahoo.com

Even doorbomen: over veteranen en toekomstbomen
Wie zich in het landschap begeeft, kent ze wel: monumentale bomen die omwille van hun omvang, hun grillige vormen en vele holten, alle aandacht naar zich toe trekken. Hoe oud ze zijn, weten we vaak niet, maar wel dat ze al vele generaties overleefden. Al die tijd werden ze gespaard, vaak omwille van de speciale functie die ze vervulden als grensboom, geriefboom of kapelboom, en kregen de kans om, in dit vanouds intensief gebruikte landschap, een oude leeftijd te bereiken.

Vanaf een bepaalde leeftijd beginnen de kenmerken zichtbaar te worden die typisch zijn voor de ‘veteraanfase’: een grote stamomtrek, een krimpende kroon met veel dood hout, grote holtes, vruchtlichamen van schimmels, loslatende schors, de aanwezigheid van epifyten,… De leeftijd waarbij deze kenmerken zichtbaar worden is heel verschillend van soort tot soort. Zo begint een beuk pas op tweehonderd jaar interessant te worden, een eik komt dan pas tot volle ontwikkeling en een taxus moet zich dan nog beginnen te ontwikkelen.

Veteraanbomen hebben een grote cultuurhistorische waarde: allemaal zijn het getuigen van het verleden, relicten van een vroeger landschap. Hun plaats en ruimtelijke spreiding geven ons inzicht over vroegere patronen van grondgebruik. Zo duiden ze vaak oude perceelgrenzen aan of zijn het de laatste getuigen van een verdwenen bos of een rivier die ooit meanderde.

Met hun vele holtes zijn ze van uitzonderlijk belang als nestplaats voor tal van vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen. Het dode hout verschaft voedsel voor zeldzame kevers, zoals het vliegend hert en van verschillende korstmossen en schimmelsoorten is geweten dat zij microbiotopen verlangen die enkel op levende en dode veteraanbomen te vinden zijn.

Aangezien de import van zaden bij ons pas vanaf de tweede helft van de 19e eeuw sterk toenam, is de kans groter dat oude bomen afstammen van de bomen uit het natuurlijk oerbos dat onze streken na de laatste ijstijd koloniseerde. Op die manier zijn ze belangrijk voor de instandhouding van de lokale genetische diversiteit en vormen ze belangrijke zaadbronnen voor autochtoon plantgoed.

Door hun uitzonderlijke grootte hebben veteraanbomen een veel hogere belevingswaarde dan hun jongere soortgenoten. Zo dragen ze bij tot een afwisselend en attractief landschapsbeeld. En met hun grillig gevormde kroon en diep gegroefde stam, bezitten ze de esthetische kwaliteiten die menig kunstenaar weet te inspireren. Soms worden ze verheven tot ware toeristische attracties, zoals de Major Oak in Sherwood forest (Engeland) die dankzij Robin Hood bekendheid verwierf.

2009-08-09-hoebelbike-9d_Witse-boomDichter bij huis kreeg een oude lindeboom op de Puttenberg in Vlezenbeek een gelijkaardige faam dankzij de populaire Witse-serie.

Dit alles (en nog veel meer) maakt het de moeite waard om veteraanbomen te beschermen en te vrijwaren zodat ook toekomstige generaties van deze natuurlijke rijkdom kunnen genieten. Maar hoe oud veteraanbomen ook mogen worden, ook zij zijn geen eeuwig leven beschoren.

Daarom is het belangrijk om ook zogenaamde toekomst-bomen groeikansen te geven. Dit zijn jongere, vitale bomen die zich in de volwassen fase van hun leven bevinden, maar nog niet de typische kenmerken van een veteraanboom dragen. De aanwezigheid van jongere generaties bomen is noodzakelijk voor het voortbestaan van dit stuk natuurlijk erfgoed wanneer de oude het dreigt te begeven.