LOT: – Tussen 26 en 27 oktober 2023 wordt er gewerkt aan het sas van Lot en wordt de brug over het kanaal afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Voor fietsers en voetgangers blijft de brug wel toegankelijk. Fietsers moeten afstappen. In het weekend is de brug wel open voor doorgaand verkeer.
Op 30 en 31 oktober is de brug gedeeltelijk afgesloten en is er beurtelings doorgaand verkeer mogelijk.

De fietssnelweg F20 Halle-Brussel blijft ter hoogte van het kruispunt met de Stationsstraat gewoon open. Wanneer de brug afgesloten is voor doorgaand verkeer, worden de verkeerslichten van de fietssnelweg uitgeschakeld. Fietsers kunnen tijdens de werken vlot oversteken.
Er is een omleiding voor auto- en vrachtverkeer voorzien via
• Heideveld – Alsembergsesteenweg – Bergensesteenweg
• Bergensesteenweg – Alsembergsesteenweg – Heideveld

Waarom deze werken?
Het waterniveau van het kanaal is door het verschepen van schepen door de sluis flink gedaald. Dat kan tijdens langere droge periodes problemen veroorzaken voor de scheepvaart. Aan het sas van Lot wordt daarom (net als in Ruisbroek) een pompinstallatie geïnstalleerd die het waterpeil op het kanaal regelt. De installatie zal via buisleidingen onder de sasbrug lopen en pompt het water van de zone met hoog water naar het kanaaldeel met laag water. Daardoor is er altijd voldoende water om de scheepvaart mogelijk te houden, ook in droge periodes. Tijdens periodes van lange droogte moet er dan niet langer overgeschakeld worden op vrachtverkeer langs de weg om goederen te transporteren, wat de druk op het werkverkeer vermindert.

%d