ZENNEVALLEI: – In totaal werden er zaterdag en zondag op verschillende plaatsen in de Zennevallei door de Politiezone Zennevallei zo’n 1 300 bestuurders gecontroleerd op alcohol. Slechts 9 bestuurders reden onder invloed. 3 personen bleken niet in regel met hun rijbewijs en een zestal personen waren niet correct voorzien van de veiligheidsgordel.

De politie was al bij al tevreden met de resultaten. “Vooral dat er weinig bestuurders onder invloed reden. Verschillende personen maakten tevens de bemerking ‘weer controle’, wat op zich een goed teken is. De politie kan overal zijn en dat voor het verzekeren van ieders veiligheid.” aldus Politiezone Zennevallei.

%d