SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur wenst het gebouw langs de Alsembergsesteenweg 5A, dat momenteel verhuurd wordt aan de Watergroep, en het bijhorende perceel te verkopen en de opbrengst te investeren in de lopende projecten, zodat de meerkost t.g.v. inflatie gecompenseerd wordt zonder extra schulden aan te gaan.

De gemeenteraad keurde het agendapunt goed, waardoor de notaris binnenkort zal overgaan tot de openbare verkoop ervan.
Het gebouw is eigendom van de gemeente. Sinds 2017 werd zij eigenaar nadat ze – samen met 14 andere gemeenten uit de Vlaamse Rand – uit de Brusselse intercommuncale Vivaqua stapte. Tot 31 december 2023 huurt De Watergroep het gebouw als uitvalsbasis voor een beperkt aantal diensten.

An Speeckaert, schepen van gebouwen : “Als gemeentebestuur bouwen we actueel een nieuw kinderdagverblijf, een nieuw dienstencentrum en verbouwen we het oud gemeentehuis van Vlezenbeek zodat VZW De Poel er een horeca-zaak kan uitbaten in het kader van haar sociaal project. Binnenkort starten we met twee jeugdlokalen en de herbestemming van twee kerken. Al deze gebouwen komen op een heel directe manier tegemoet aan noden van onze inwoners. Als er een hoge inflatie is en er keuzes gemaakt moeten worden, dan gaan we prioritair voor gebouwen, die onze inwoners ten goede komen.
Het perceel is gelegen in KMO-zone.

Een reserveringsstrook van 10 meter breedte wordt niet verkocht, maar verhuurd, zodat in een latere fase een eventuele betere ontsluiting van de Tobie Swalusstraat op de Alsembergesesteenweg gefaciliteerd wordt.

Veerle Seré, schepen van Financiën : “Besturen is keuzes maken. Het is een gezonde financiële keuze om dit perceel met bijhorend gebouw te verkopen zodat de opbrengst in de lopende projecten kan geherinvesteerd worden. Dit interessante perceel kan verder ingezet worden voor bedrijvigheid. Dat is ook zeer belangrijk, want onze economie moet uiteraard blijven draaien.”

%d