BELGIË: – Het KMI verwacht de volgende dagen zeer warm weer. Vanaf zaterdag worden temperaturen rond 30°C verwacht (Ukkel). De temperatuursindicator die gebruikt wordt in het kader van het ozon- en hitteplan is overschreden, de waarschuwingsfase wordt vandaag (donderdag 8 juni 2023) geactiveerd.

De temperatuursindicator die gebruikt wordt in het kader van het ozon- en hitteplan is overschreden: de som van het verschil tussen de voorspelde maximum temperatuur en 25 °C in Ukkel over een periode van 5 dagen is hoger dan of gelijk aan 17°C (waarbij enkel de positieve verschillen in rekening gebracht worden).

Waarnemingen en observaties ozon
De komende dagen worden ook hogere ozonconcentraties verwacht. Overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ worden op dit moment echter niet voorspeld. Indien er de volgende dagen toch overschrijdingen van de informatiedrempel voorspeld of gemeten worden, zal dat via aparte waarschuwingsberichten gecommuniceerd worden.
Omdat de temperatuursindicator zoals vastgelegd in het ozon- en hitteplan overschreden is, wordt voldaan aan de voorwaarden voor de activering van de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan. De waarschuwingsfase treedt in werking vanaf vandaag donderdag 8 juni 2023.

%d