SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw heeft zich aangemeld om met de steun van de Vlaamse Regering in te zetten op gemeenschapsdienst voor langdurige werkzoekenden.

Het doel is om de meest kwetsbare doelgroepen naar een job op de arbeidsmarkt te leiden. Daarvoor zal onze gemeente 18 werkplekken creëren waar langdurig werkzoekenden 1 tot 2 dagen per week gedurende 6 maanden een dienst aan de gemeenschap zullen leveren.
Het gaat over werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een intensieve begeleiding aangewezen is en een meer aanklampend beleid zal gevoerd worden.
Zowel de diensten van het sociaal huis als de medewerkers van de VDAB zullen deze mensen toeleiden naar de gemeenschapsdienst.

Herwig Smeets, schepen van welzijn: “Voor leefloners en langdurig werklozen is de weg naar de arbeidsmarkt niet altijd evident. Toch zijn ook zij wel degelijk werkbereid. Om hen de kans te geven om dit aan te tonen, zijn wij bijzonder tevreden dat we hen via het circuit van de gemeenschapsdiensten hierin hun kansen kunnen bieden. Het is alvast dé opstap naar een vaste baan!”

%d bloggers liken dit: