SINT-PIETERS-LEEUW: – De stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw gaven Autodelen .net de opdracht, in het kader van de klimaatprojecten gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant, om een gezamenlijk actieplan gedeelde mobiliteit uit te werken.

Het doel van het actieplan gedeelde mobiliteit is om concrete maatregelen naar voor te schuiven die ervoor moeten zorgen dat gedeelde mobiliteit naar een hoger niveau wordt getild in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, zowel tegen het einde van de huidige legislatuur in 2024 (korte termijn) als op middellange termijn (2030). Het actieplan vertrekt van de huidige lokale situatie en wil aan de hand van concrete operationele doelstellingen en acties twee centrale doelen bereiken. Deze zijn ambitieus, maar mits de nodige inspanningen zeker haalbaar.

Autodelen in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw
In het najaar van 2020 organiseerden de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een online burgerbevraging over auto- en fietsdelen. Inwoners werden gevraagd naar hun huidige mobiliteitssituatie en hun interesse in (bepaalde vormen van) gedeelde mobiliteit. 90 burgers vulden de bevraging in.
Iets minder dan een derde van de respondenten wil van zodra er een initiatief opstart zeker aan autodelen doen of overweegt het te doen. Ruim een vierde geeft aan dat de kans (zeer) waarschijnlijk is dat ze op termijn aan autodelen zullen doen, wanneer bijvoorbeeld hun huidige (tweede) auto is versleten. Tot slot beantwoordt ongeveer een vierde van de respondenten deze vraag met ‘misschien’, een vijfde geeft aan (waarschijnlijk) niet aan autodelen te doen. De interesse voor autodelen en de bereidheid om hiermee te starten is zeker aanwezig onder een groot deel van de bevraagden.
Inwoners kregen ook de vraag welke vorm van autodelen hen het meeste aanspreekt. De grootste interesse is er duidelijk voor het aanbod van een autodeelorganisatie met een eigen vloot. 64 burgers (79%) willen graag een wagen van een autodeelaanbieder gebruiken. Daarnaast zijn er 28 respondenten (35%) die graag hun eigen wagen willen delen en 27 (33%) die de wagen van andere particulieren willen gebruiken. Er is dus zeker potentieel voor een aanbieder met eigen vloot in beide gemeenten. Daarnaast lijkt het aan te raden om de inwoners die hun eigen wagen wensen te delen te informeren en te ondersteunen.
Ruim de helft van de respondenten geeft te kennen dat ze minstens één keer per week een deelwagen zouden gebruiken, waarvan 12% er zelfs dagelijs een zou nodig hebben. De respondenten zien zich vooral overdag een deelwagen gebruiken, zowel tijdens de week als in het weekend. Qua type wagen gaat de voorkeur uit naar een kleine elektrische wagen (42% geeft aan dergelijk type te willen gebruiken), gevolgd door een grote elektrische wagen (25%) en een kleine conventionele wagen (21%). Voor ongeveer een derde van de respondenten maakt de keuze van het type wagen niet veel uit.
Tot slot werd de inwoners gevraagd wat ze momenteel nog missen om te starten met autodelen. De belangrijkste manco blijkt een concreet aanbod te zijn van deelauto’s in de buurt (72%), gevolgd door informatie over het eventuele aanbod in de buurt (54%) en getuigenissen van mensen met een gelijkaardig profiel die reeds aan autodelen doen (46%). Zeker wat betreft de laatste twee argumenten is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten om voldoende te communiceren naar de burgers over de mogelijkheden en het aanbod van gedeelde mobiliteit in de buurt.

CENTRALE DOELEN:
● Mede door toedoen van auto- en fietsdelen neemt het aantal personenwagens tegen 2024 met 1% af. Dat vertaalt zich enerzijds in minstens 84 deelwagens in de regio9, zowel van een autodeelaanbieder als private gedeelde wagens en anderzijds in een operationeel (particulier) fietsdeelsysteem in elke gemeente. Het gaat om 37 deelwagens in Halle, 21 in Beersel en 26 in Sint-Pieters-Leeuw.
● De helft van de nieuwe deelwagens van aanbieders met een eigen vloot in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zijn elektrisch in 2030.
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
● Er is een aanspreekpunt voor gedeelde mobiliteit
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw stimuleert de groei van auto- en fietsdelen in de gemeente/stad
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op de installatie van mobipunten
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw gaan voor inclusieve gedeelde mobiliteitsprojecten
● Gedeelde mobiliteit wordt verder geïntegreerd in het parkeerbeleid en bij woningbouwprojecten
● Het gedeeld vervoer is duurzaam
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op constante communicatie over gedeelde mobiliteit
● Het bestuur neemt een voorbeeldrol op op het vlak van gedeelde en duurzame mobiliteit
● Er zijn incentives voor mobiliteitsdelers

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op de installatie van mobipunten

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op de installatie van mobipunten.
Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)functies elkaar ontmoeten.

Mobipunten zijn plaatsen in dorpen of langs openbaar vervoersassen waar men verschillende vervoerswijzen, zoals een bushalte, publieke laadpalen, (elektrische) deelauto’s en deelfietsen of bijkomende voorzieningen, zoals een lockersysteem voor pakjes en real time info over het openbaar vervoer, samen vindt. Gebruikers kunnen er gebruik maken van de voorzieningen en vlot overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.

Elk knooppunt van vervoersmogelijkheden, nabij voldoende vervoerspotentieel, komt in aanmerking als mobipunt, mits het beantwoordt aan de nodige prestatie-eisen in functie van de ruimtelijke context.” Aan een mobipunt worden, afhankelijk van de ruimtelijke en vervoerscontext, collectief vervoer, deelwagens, deelfietsen, deelsteps, deelscooters, fietsenstallingen, (carpool)parkeerplaatsen, … aangeboden. Het laat toe om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer en combimobiliteit te faciliteren.

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 104 miljoen euro voor de inrichting van meer dan duizend mobipunten onder de merknaam Hoppin. Binnen het Vlaamse beleidskader basisbereikbaarheid spelen deze Hoppinpunten een cruciale rol.

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw gaan voor inclusieve gedeelde mobiliteitsprojecten
Om de impact van gedeelde mobiliteit ten volle te benutten, is het noodzakelijk dat het ter beschikking staat van zo veel mogelijk doelgroepen. De huidige doelgroep is nog te homogeen (hoger opgeleiden, tweeverdieners, …). Door in te zetten op specifieke projecten kan de doelgroep gevoelig uitgebreid worden. “We denken hierbij aan het delen van rolstoelvriendelijke wagens, het opzetten van een kinderfietsdeelsysteem en het organiseren van innovatieve deelsystemen waarbij bv. een deelwagen kan gereserveerd worden inclusief chauffeur. Deze projecten passen perfect in het kader van basisbereikbaarheid en meer specifiek het vervoer op maat.”

%d bloggers liken dit: