SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de commissie van donderdag 10 februari 2022 stelde het gemeentebestuur haar plannen voor rond de doortocht in het centrum aan de Rink. In juni 2021 had ze haar intenties bekend gemaakt op een digitale infoavond ( zie artikel 14/06/21 – klik hier). De afgelopen maanden konden inwoners hun mening en suggesties doorgeven tijdens de inspraakperiode.

Jan Desmeth, burgemeester: “Dit plan met concrete en realistische acties zal leiden naar een verhoogde veiligheid en een verhoogde leefbaarheid en houdt rekening met een aantal bekommernissen, die ons tijdens de inspraakronde bereikten. Als lokale overheid nemen we verschillende maatregelen en zullen we deze goed en veelvuldig communiceren.”

Het plan heeft de volgende krachtlijnen:
Doortocht Rink – Van Houchestraat
• Zone 30 doorheen centrum en langsheen de scholen.
• Trajectcontrole vanaf 1 juni 2022.
• Fietssuggestiestroken en volwaardige voetpaden.
• Afspraken met De Lijn rond versneld omschakelen naar hybride en niet inhalen van de fietsers doorheen het centrum.
• Plein-gevoel ter hoogte van huidige bibliotheek.
• Knippen van Kastanjedreef (uitgang Rink) en Sint-Sebastiaanstraat (ingang Galgstraat).
Noord-Zuid-as
• Alternerende trajectcontrole op het traject van Lotstraat tot Juwet door Rooselaerstraat en Pedestraat te voorzien van ANPR-trajectcontrole 50 km/uur (in de loop van 2023).
• Nieuw wegdek Pedestraat.
• Twee bijkomende zebrapaden Pedestraat.

Olivier Huygens, schepen van mobiliteit: “Onze topprioriteit is het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid. Via een inspraaktraject werden ons een aantal bekommernissen aangereikt. Het eindresultaat is een plan met een volwaardige en evenwichtige plaats voor iedere weggebruiker en een verbeterde leefbaarheid. Het invoeren van een continue snelheidshandhaving en enkele infrastructurele ingrepen moeten het veilig en aangenaam maken voor iedereen.”

Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken: “Elke weggebruiker de mogelijkheid bieden om zich veilig en comfortabel te verplaatsen, zonder dat de omwonenden er hinder van ondervinden is een hele uitdaging. Een goed uitgeruste weginfrastructuur is hierbij cruciaal. Los van ons regulier onderhoudsprogramma voorzien we in deze studie extra investeringen. Cruciale investeringen om een gematigde snelheid te kunnen handhaven, maar ook aanpassingen aan het wegdek en openbaar domein om de leefkwaliteit in de omgeving van deze hoofdas te verbeteren.”

%d bloggers liken dit: