SINT-PIETERS-LEEUW: – Eerder keurde de gemeenteraad op 28 januari 2021 het voorlopige onteigeningsbesluit goed. De procedure voorziet vervolgens dat men gesprekken voert om dit in der minne te regelen.
De gesprekken met de federale overheid (Regie der Gebouwen) hebben echter niets opgeleverd, ondanks het feit dat we hier over de aanleg van nieuw publiek toegankelijk groen spreken, waarvan alle inwoners gebruik gaan kunnen maken.
De volgende stap is overgaan tot de definitieve onteigeningsprocedure. Dat is dan ook wat de gemeenteraad van 25 november 2021 heeft gedaan.

Jan Desmeth, burgemeester: “We hebben 370.000 euro ingeschreven in de begroting om deze percelen aan te kopen. Eerder spraken we ons reeds uit dat dit Kafka is, want de gemeente onteigent de federale overheid, samen met subsidies van de Vlaamse overheid om uiteindelijk een park van openbaar nut in te richten voor inwoners van zowel de lokale, Vlaamse als Federale overheid. We hadden echt gehoopt dat dit eenvoudiger had gekund. Het dossier gaat nu naar de rechtbank die de onteigeningsprijs zal vastleggen.”

Bart Keymolen, schepen van groen: “We willen dit nieuw publiek toegankelijk park van 6 hectare absoluut realiseren. Het zal een groene buffer vormen tussen de wijk Wilderveld en de industriezone Ruysbroekveld. Om geen tijd te verliezen, zullen de medewerkers van het strategisch project Zennevallei en de provincie Vlaams-Brabant reeds de inrichtingsplannen opmaken, zodat na een definitieve uitspraak van de rechtbank snel kan overgegaan worden tot de uitvoering van de aanleg. In de ontwerpen worden de suggesties van de eerdere publieke bevraging meegenomen.”

%d bloggers liken dit: