2020-12-01-ondertekent charter voor dierenwelzijnSINT-PIETERS-LEEUW: – In het voorjaar gaf het College van Burgemeester en Schepenen zijn goedkeuring aan het Charter voor dierenwelzijn met voorbehoud voor artikel 9.
In dit artikel werd aan de huisvestingsmaatschappijen actief op ons grondgebied gevraagd de huurcontracten in die zin aan te passen dat het houden van huisdieren in sociale woningen en appartementen zou worden toegestaan. Gezien de gemeente Sint-Pieters-Leeuw hierover geen zeggenschap heeft, gaf de provincie Vlaams-Brabant groen licht om het Charter voor dierenwelzijn te ondertekenen. Burgemeester Luc Deconinck en schepen Paul Defranc gingen dan ook vandaag over tot plechtige ondertekening.

%d bloggers liken dit: