VLAANDEREN: – Uit cijfers van Rode Kruis-Vlaanderen blijkt dat 1 op de 5 Vlamingen ooit het Rode Kruis nodig heeft in z’n leven. Om die hulp te kunnen blijven bieden, rekent de organisatie op de steun van de Vlaming. Met de campagne ‘Ik geef omdat ik om je geef’ roept het Rode Kruis op om financieel te steunen of bloed te geven. Niet perse voor jezelf, maar omdat de kans groot is dat iemand waar je om geeft vroeg of laat de hulp van het Rode Kruis nodig heeft.
2020-12-01-ikgeef
1 op 5 Vlamingen, dat zijn meer dan 1 miljoen mensen die het Rode Kruis ooit nodig hebben. Soms voor iets waarvan je niet meteen denkt dat het Rode Kruis ook díe hulp biedt, zoals psychosociale bijstand na een schokkende gebeurtenis bijvoorbeeld. Maar er zijn ook iets meer ‘voor de hand liggende’ zaken. Zo was er misschien die ene vriend die onwel werd op een festival, je vrouw die na een zware bevalling bloed nodig had of je buur die een orgaantransplantatie onderging. “Het gaat om heel veel mensen die dag in dag uit geholpen worden. Onze organisatie is daarom niet uit de maatschappij weg te denken en hulp is gelukkig dichterbij dan je denkt”, zegt Ine Tassignon van Rode Kruis-Vlaanderen. “Maar om op elk moment iedereen te kunnen helpen zijn genoeg financiële middelen én bloed nodig”.

SMS of geef bloed
Met zijn nieuwe campagne gaat Rode Kruis-Vlaanderen op zoek naar mensen die om anderen geven en dus hun steentje willen bijdragen. En dat kan heel eenvoudig door een afspraak te maken om bloed te geven in december of door een sms met “Ik Geef” te sturen naar 4330. Zo doneer je 1 euro en zorg je er mee voor dat het Rode Kruis kan blijven helpen waar en wanneer nodig.

Geef om iemand waar jij om geeft: maak een afspraak op www.rodekruis.be/ikgeef of sms “Ik Geef” naar 4330 en schenk zo 1 euro aan Rode Kruis-Vlaanderen.

%d bloggers liken dit: