2020-04-10-archieffoto--catalaSINT-PIETERS-LEEUW: – Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van het brownfieldconvenant Catala in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. De oude papierfabriek moet ruimte bieden aan een nieuwe duurzame bedrijvencampus met ruimte voor wonen en recreatie. Via brownfieldconvenanten krijgen oude bedrijfsterreinen een nieuwe bestemming.

Catala in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos is een oude papierfabriek op een terrein van 18,25 hectare. De fabriek ging in 2015 dicht. Er zijn al een aantal bedrijven gevestigd op het terrein die nog verder willen uitbreiden. Op de nog vrije ruimte zijn er plannen om een duurzame multifunctionele bedrijvencampus voor kmo’s te realiseren met ook een poort- en parkeergebouw. Daarnaast is er nog plaats voor woningen en recreatie.

Het ontwerp houdt rekening met de historische gebouwen op het terrein waaronder de watertoren en de directeurswoning. Gezien de aanwezigheid van de Zenne willen de ontwikkelaars de oevers opwaarderen en een vistrap realiseren. Er wordt voorzien in een compensatie van de ingenomen overstromingsruimte. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp zal gekeken worden naar de resultaten van de mobiliteitsstudie.

Er volgt nu minstens één inspraak- en informatievergadering. Tot 14 dagen na de inspraak- en informatievergadering kunnen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren worden ingediend. Daarna kan dan de definitieve goedkeuring van het project volgen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Met deze principiële goedkeuring zetten we een nieuwe stap om het terrein van de oude papierfabriek Catala in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos nieuw leven in te blazen. Er is gekozen voor een combinatie van werken, wonen en recreatie met aandacht voor duurzaamheid en het behoud van enkele typische gebouwen op de site.”

Bart Keymolen, eerste schepen en schepen van ruimtelijke ordening: “We hebben samen met de ontwikkelaars een heel traject doorlopen om deze site zo kwalitatief mogelijk in te vullen. We zijn dan ook blij dat deze verloederde site op de grens van onze gemeente nu dankzij de goedkeuring van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits een nieuw leven kan krijgen.”     .


22 december 2015 was een zwarte dag voor de papierfabriek CATALA uit Drogenbos. 83 werknemers verloren er hun baan door faillissement. Een monument verdween.

De oorsprong van de fabriek dateerde al van 1792 toen Anna Van Haelen de toestemming verkreeg om een watermolencomplex te bouwen op de Zenne. Links werd dit een oliemolen, rechts een graanmolen. In 1803 bouwden de nieuwe eigenaars Charles-Joseph de Liagre en zijn schoonbroer Georges-Louis Stevens het geheel om tot een papiermolen. Sindsdien kende de papierfabriek een aanzienlijke uitbreiding tot het einde in 2015 na een aantal moeilijke jaren. Een faillissement was onafwendbaar. Van dan af was er enkel nog verval. Op de site rest, naast de oude productiegebouwen, nog een neoclassicistische directeurswoning en een watertoren in zuidoostelijke hoek.

%d bloggers liken dit: