BELGIË: – De Belgische Reanimatieraad stelde recent haar ethische principes en richtlijnen voor in het kader van de coronapandemie in ons land. Concreet komt het er op neer dat je zonder de juiste persoonlijke bescherming géén reanimatie meer mag starten omdat de kans op besmetting te groot is. Uiteraard betekent dat niet dat slachtoffers aan hun lot overgelaten moeten worden. Het Rode Kruis op een aantal belangrijke zaken die je als niet-geschoolde hulpverlener wél kan doen en die de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk verhogen.
2020-04-03-richtlijnen-eerstehulp-reanimeren-def
Veiligheid hulpverlener is prioriteit
Het algemene principe van eerstehulpverlening blijft ook nu gelden. Eerste hulp of reanimatie mag NIET worden gestart als de veiligheid van de eerstehulpverlener niet voldoende gegarandeerd kan worden. Aangezien niet geweten is of het slachtoffer besmet is met het coronavirus COVID-19, wordt iedereen momenteel als vermoedelijk besmet beschouwd en gelden er strikte regels over het toedienen van eerste hulp.

Algemeen stelt de aangepaste richtlijn dat de hulpverlener niet dichter dan anderhalve meter bij het slachtoffer mag komen. In dat geval kan er hulp vanop afstand gegeven worden, door het slachtoffer aanwijzingen te geven over hoe hij/zij zichzelf kan helpen. De hulpdiensten verwittigen kan uiteraard ook, als dat nodig is.

Alleen wanneer er een levensreddende handeling, zoals bijvoorbeeld een reanimatie, uitgevoerd moet worden, mag de hulpverlener dichterbij het slachtoffer komen. Maar dit mag alleen onder strikte voorwaarden: enkel wanneer de hulpverlener wegwerphandschoenen en een chirurgisch of FFP2-masker draagt. Als de hulpverlener niet over deze beide beschermingsmaterialen beschikt, mag hij/zij het slachtoffer niet benaderen omdat de kans op besmetting te groot is.

Helpen kan nog steeds
Het is weinig waarschijnlijk dat je – als niet-professionele hulpverlener – een mondmasker en wegwerphandschoenen bij de hand hebt wanneer je iemand tegenkomt die hulp nodig heeft. Maar dat betekent in geen geval dat je het slachtoffer gewoon aan zijn lot moet overlaten. Er zijn wel degelijk dingen die je kán doen, ook al mag je het slachtoffer niet benaderen:

• de hulpdiensten verwittigen via 112;
• het slachtoffer vanop afstand en stapsgewijs aanwijzingen geven over hoe hij/zij zichzelf kan helpen (bv. bloeding stelpen, rustig blijven zitten, …);
• een familielid of vriend van het slachtoffer verwittigen;
• het slachtoffer geruststellen en bij hem/haar blijven tot er hulp komt.

bron: www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/eerste-hulp-en-reanimeren-in-tijden-van-corona/

%d bloggers liken dit: