REGIO: – Vandaag deed Opgewekt Pajottenland drie succesvolle acties naar aanleiding van Grey Day.


Op het Stationsplein van Halle, aan het IMI in Ledeberg (Roosdaal) en op de boerenmarkt van Gooik deelden ee koffie en chocolademelk uit aan voorbijgangers. Op die manier ‘vierden’ ze Grey Day in het Pajottenland, de dag dat de groene energie voor dit jaar opgebruikt is. Deze onfortuinlijke feestdag, in het leven geroepen door Canvas, viel vorig jaar op 4 februari en schuift dit jaar amper één dag op naar 5 februari. Ver weg van onze doelstelling om 30% hernieuwbare energie te realiseren in 2020. België bengelt aan de staart van Europa. Enkel Luxemburg, Malta en Nederland doen het nog slechter. Zweden is dan weer de beste leerling van de klas. Daar valt Grey Day op 12 juli.

Carolien Ruebens, coördinator Strategisch Project ‘Opgewekt Pajottenland: “Om Grey Day onder de aandacht te brengen in het Pajottenland, deelden we – als strategisch project Opgewekt Pajottenland – warme dranken en een leuk gadget met een 3D-beeld van het Pajotse landschap van de toekomst uit. Bovendien gaven we tips om energie te besparen, want het besparen van energie is een belangrijke voorwaarde om onze klimaatdoelstelling te realiseren. Daarnaast hadden we ook lesmateriaal uitgewerkt dat we bezorgd hebben aan alle lagere en middelbare scholen uit het Pajottenland en de Zennevallei.
Iedereen kon ook zijn of haar kennis over (hernieuwbare) energie testen aan de hand van een korte quiz. Op het einde van de dag zagen we al heel wat goede antwoorden binnenkomen.
Op onze vraag wat Grey Day is, kregen we heel wat uiteenlopende antwoorden. De link naar hernieuwbare energie werd nog onvoldoende gelegd en wij willen de noodzaak om in te zetten op groene energie met onze actie nog meer onder de aandacht brengen.

Strategisch Project Opgewekt Pajottenland is een samenwerking tussen de Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Klimaatpunt vzw en tien Pajotse gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke) Dit project heeft als doel een gedragen ruimtelijke visie op hernieuwbare energie te creëren en inspiratie te bieden voor enkele concrete projecten waarbij eveneens ingezet wordt op verbetering van de leefbaarheid in de dorpen en het versterken van de open ruimte door landschapszorg.

%d bloggers liken dit: