2017-02-18-Lotstraat-nachtSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van 19 december 2019 keurde unaniem een milieuvriendelijke investering in LED-lampen en LED-spots goed. Goed voor 175.000 kg minder CO2 uitstoot per jaar in onze gemeente. Het vervangen van de resterende 70 % gloeilampen en hallogeen-spots door een ecologievriendelijke variant levert bovendien een winst op van 160.000 euro per jaar voor de gemeentekas.

Herwig Smeets: “Voortaan vervangen we 10 % per jaar van onze lampen door LED- lampen. Daarmee staan we aan de top in Vlaanderen en zullen we eind 2026 klaar zijn met de hele oefening. 3 jaar vroeger dan wat de Vlaamse Regering als ambitieniveau voor alle gemeenten vooropstelde. Een totale investering van 1,8 miljoen in duurzame oplossingen.
In 2020 en 2021 starten we met het vervangen van de gloeilampen met het hoogste verbruik. De verlichting zal nadien kwalitatief minstens identiek zijn. LED lampen verbruiken minder, vragen minder onderhoud en kunnen we, vanaf 22 uur, dimmen naar 50 %. Milieuvriendelijke oplossingen met een economisch terugverdieneffect.”

Overname openbare verlichting door IVERLEK

Iverlek, via Fluvius, stelt voor om de openbare verlichting die eigendom is van de gemeente (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) – op basis van een inventariswaarde 31 december 2019 – tegen een inbrengwaarde van 356.797 euro in cash (zijnde 25% van de inbrengwaarde) en 1.070.392 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) in te brengen bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek. Hierbij draagt de gemeente het beheer over de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, en draagt het automatisch de eigendom van de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties over.

%d bloggers liken dit: