2019-07-22-captatieverbodRUISBROEK: – Door een vastgestelde blauwalgenbloei heeft burgemeester Luc Deconinck een politiebesluit uitgevaardigd voor een recreatie- en captatieverbod ter hoogte van het pand Ruisbroek-Anderlecht van het Kanaal Brussel-Charleroi.

Het is dan ook verboden water te capteren uit het pand Ruisbroek-Anderlecht van het Kanaal Brussel-Charleroi voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Eveneens gelt een verbod van elke vorm van zachte recreatie op voorgenoemde locatie binnen een straal van 100 m van de drijflaag.

Wat zijn blauwalgen?
Blauwalgen – of cyanobacteriën – zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen kan gevolgen hebben aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden.

%d bloggers liken dit: