SINT-PIETERS-LEEUW: – de gemeente organiseert op dinsdag 25 juni van 17 tot 20 uur (doorlopend) een infomarkt in de raadzaal van het gemeentehuis nav het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Kanaaltuinen’ fase 3.


De gemeente Sint-Pieters-Leeuw werkt momenteel aan de opmaak van een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Kanaaltuinen’ waarvan de derde fase zich situeert langs het kanaal Brussel-Charleroi, aan de kruising van de E. de Baerdemaekerstraat en de Groot-Bijgaardenstraat. In overeenstemming met het in 2015 aan het publiek voorgestelde masterplan voor de site Kanaaltuinen, voorziet het project in de bouw van ongeveer 95 woongelegenheden met aandacht voor woonkwaliteit en openbaar groen.

Naar aanleiding van de startnota die vanaf 24 juni geraadpleegd kan worden, organiseert de gemeente een participatiemoment in de vorm van een infomarkt op dinsdag 25 juni van 17 tot 20 uur (doorlopend) in de raadzaal van het gemeentehuis. We heten iedereen van harte welkom op deze infomarkt.

Vanaf 24 juni tot en met 22 augustus 2019 kan de startnota geraadpleegd worden bij de Dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis of via www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/bouwen-verbouwen/plannen-voorschriften/gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-rup. Reacties over deze nota kunnen tot uiterlijk 22 augustus 2019, per aangetekende brief worden opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, of tegen ontvangstbewijs aan het loket Ruimtelijke ordening afgegeven worden.
Ook via e-mail naar ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be kunnen reacties worden doorgegeven.

%d bloggers liken dit: