SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei slaan de handen in elkaar en investeren in meer groen voor een hogere levenskwaliteit aan Wildersport en omgeving. De verwachte uitvoeringsdatum voor de heraanleg is 2020-2021.
2019-04-24-groen en avontuur voor Wildersport
Wat zijn de plannen?
De gemeente zal vier terreinen inschakelen in een breder netwerk van groene ruimten met de
nadruk op biodiversiteit, waterberging, bewegen, rust speelgroen en avontuur:
– Wildersport – omgeving zwembad
– Wilderveld – voetbalveld Platanenlaan
– Speelveldje aan de Wilderkasteellaan
– Site voormalig kasteel Wilderveld

Deze plaatsen zullen voor kinderen, jongeren en volwassenen een aantrekkelijk aanbod bieden, zonder te veel voorgekauwd programma.
Biodiversiteit: Een waardevol gebied met diverse bomen, houtkanten, bloemenweides, hooilanden en waar de biodiversiteit de nodige kansen krijgt om zich te ontwikkelen.
Wateropvang: De hermeandering van de Zuunbeek maakt deel uit van het project en zal samen met de aanleg van een wadi op het terrein zorgen voor extra infiltratie van het regenwater. Bij hevige regenwaterval zal de wadi overstromen en zorgen voor extra waterbufferingscapaciteit.
Bewegen: Het terrein zal diverse recreatieve functies vervullen. Sporters komen er aan hun trekken op het loopparcours of kunnen een balsport beoefenen op het terrein.
Speelnatuur & avontuur: Het speelterrein zal geen kant-en-klare speeltoestellen bevatten, maar wordt zo ingericht dat het de nodige speelimpulsen biedt die de fantasie prikkelen en jong en minder jong uitdagen om avontuurlijker te spelen.
Rust: De zitbankjes en goedgeplaatst groen en reliëf in het gebied zorgen voor de nodig verpozingsmogelijkheden.

An Speeckaert, Schepen van jeugd: “Bij de aanleg van nieuwe speelterreinen willen we als gemeente zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke speelelementen omdat dit de fantasie van de kinderen prikkelt en hun avontuurlijk laat ontdekken. Tijdens de buitenspeeldag van 24 april 2019 werden de plannen van Regionaal Landschap voor de inrichting van de ruimte achter het Wildersportcomplex onthuld. Ik was dan ook zeer blij om vast te stellen dat de voorgestelde plannen volledig passen binnen de visie van onze gemeente.


Slechts een schakel in een groter Zenneverhaal
De groene parels in Sint-Pieters-Leeuw maken deel uit van het ‘Strategisch Project voor de Zuidelijke Zennevallei’. Dat is een initiatief waarbij de provincie Vlaams-Brabant, de stad Halle en de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei samen werken aan een betere en groene Zennevallei.
Het project ‘Zuidelijke Zennevallei’ wil zich ontwikkelen tot een parelsnoer van grotere en kleinere eenheden natuur en open ruimte als een aaneengeschakeld geheel langsheen de Zenne waarin mens en natuur hun plek vinden. ‘Meer groen en avontuur voor Wildersport en omgeving’ is een schakel in dit groter geheel.

Het resultaat van een krachtenbundeling
Het Strategisch Project voor de Zuidelijke Zennevallei initieert, begeleidt en ondersteunt het tot stand komen van de projecten. Dit met financiële ondersteuning van het departement Omgeving. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw investeert een bedrag van € 163.500. Voormalig Vlaams minister van omgeving en natuur Joke Schauvliege maakte € 296.500 euro vrij via het Agentschap Natuur en Bos. In de rand rond Brussel zet Vlaanderen immers in op de creatie van 1000 hectare bijkomend publiek toegankelijk groen.

1 comment

  1. Weet er iemand wat de plannen gaan worden voor het wilderveld?
    Ik zie nergens referenties naar plannen of een website

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: