2016-03-03-gemeentehuis_Sint-Pieters-Leeuw_nachtSINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse OCMW-raad keurde gisteren een verdubbeling van de presentiegelden voor de leden van het bijzonder comité sociale dienst goed. sp.a stemde tegen dit voorstel van de N-VA/CD&V-meerderheid. “De vergoeding stijgt van 102 euro tot 205 euro per zitting. Dit kost het OCMW jaarlijks meer dan 14.000 euro extra” zegt sp.a.

Dezelfde partijen die op er op federaal vlak niet in slagen om de sociale uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens en ervoor gezorgd hebben dat de lonen voor werknemers slechts met 0,8% kunnen stijgen, zien er blijkbaar geen graten in om de vergoeding van hun eigen raadsleden te verdubbelen. Raadsleden die nota bene moeten oordelen over het al dan niet toekennen van sociale uitkeringen. Hoe cynisch kan je zijn?“, reageert sp.a-raadslid Guy Jonville.


Verdubbeling presentiegeld of besparing?
Reactie Jan Desmeth, Schepen van Welzijn, OCMW en Sociale zaken:
“Ik zal me beperken tot de feiten:
* Presentiegelden van OCMW-Raad zijn afgeschaft : besparing van 20.500 euro per jaar.
* Presentiegelden van Vast Bureau en 2 OCMW-comités zijn afgeschaft : besparing van 9.180 euro per jaar.
* Verhoging van het presentiegeld BCSD : inderdaad, verhoging van 14.008 euro per jaar.

De bevoegdheden van het BCSD werden uitgebreid, waardoor deze verhoging sterk te rechtvaardigen is.
Bijgevolg bespaart het OCMW 15.672 euro per jaar.
Over de bestuursperiode 2019-2024 zal het OCMW dus 94.032 euro besparen, ten opzichte van het behoud van de vroegere structuren met de nieuwe vergoeding en samenstelling van het BCSD”.
Verlaging van de jaarlijkse kostenvergoeding gemeenteraadsleden dankzij de doorgedreven digitalisering : besparing van 4.600 euro per jaar
Samen zullen we, als gemeentebestuur, voor de periode 2019-2024 dus 121.632 euro besparen op mandaten.
Kortom, als je cijfers citeert, moet je wel volledig zijn.”

%d bloggers liken dit: