2017-05-19-david-van-voorenSINT-PIETERS-LEEUW: – De bouw van assistentiewoningen op het Wilgenhof in Leeuw-centrum zal volgens voormalig OCMW-raadslid David Van Vooren (sp.a) nog maar eens worden uitgesteld. De kostprijs zal ook flink hoger liggen dan de voorziene budgetten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het OCMW in 2017 zou starten met de bouw van een 60-tal assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum op het Wilgenhof”, legt David Van Vooren (sp.a) uit. “Maar door meningsverschillen binnen de N-VA/CD&V meerderheid is er al bijna twee jaar nauwelijks vooruitgang geboekt in dit dossier. Er werd nog geen definitief plan opgemaakt, laat staan een bouwvergunning aangevraagd. En dat voor een dossier dat al begin 2013 werd aangekondigd.”

Het nieuwe uitstel kwam volgens Van Vooren aan het licht bij de bespreking van de begroting 2019 in december. “De totale kostprijs voor dit project werd geraamd op 12 miljoen euro. In de begroting van 2018 was nog voorzien dat deze uitgaven in 3 schijven zouden gebeuren: 2 miljoen in 2018, 4 miljoen in 2019 en 6 miljoen euro in 2020. Maar bij de bespreking van de begroting 2019 bleek dat er in 2018 geen uitgaven werden gedaan, en dat ook de voorziene 4 miljoen euro in 2019 worden geschrapt.”

Budget ontoereikend
Ook bleek dat de nieuwe ramingen voor de realisatie van de assistentiewoningen hoger liggen dan de voorziene budgetten. “Precieze bedragen konden niet worden gegeven. Maar alleen al de prijs van bouwmaterialen is de voorbije jaren met 10 à 15% gestegen. Het getalm van het OCMW-bestuur in dit project zal de Leeuwse belastingbetaler dus honderdduizenden euro’s kosten”, aldus Van Vooren. “Het is niet de eerste keer dat kansen worden gemist om kosten te besparen. Eerder stelde ik ook al voor om een deel van de assistentiewoningen te laten bouwen en verhuren door een sociale huisvestingsmaatschappij. Dit had een forse besparing kunnen opleveren voor het OCMW. Maar ook dat voorstel werd afgewimpeld door de N-VA/CD&V-meerderheid.”

Nood aan betaalbare assistentiewoningen blijft hoog
SP.A hoopt dat het OCMW spoedig voortzet met dit project. “Er blijft een grote nood aan betaalbare assistentiewoningen in onze gemeente. De voorbije jaren kwamen er een aantal assistentiewoningen bij. Maar dat waren vooral projecten van bouwpromotoren waar de bewoners een flat moeten kopen, aan prijzen van 200.000 euro of meer. Wij willen dat ook ouderen met bescheiden financiële middelen van een goede woonst met bijhorende zorg kunnen genieten. Daarom pleiten wij voor assistentiewoningen die aan een betaalbare prijs worden verhuurd. Daar zal de privésector niet voor zorgen. Dat blijft dus een kerntaak van het OCMW”, besluit Van Vooren.


Wij vroegen een reactie aan Jan Desmeth als nieuwe bevoegde schepen van Welzijn, OCMW en Sociale Zaken. Hij liet ons weten dat hij zal reageren zodra er echt nieuws is:
Het is logisch dat dit dossier eerst loyaal binnen de coalitie op punt wordt gesteld bij aanvang van deze nieuwe bestuursperiode. Nieuws kan dus verwacht worden in de eerste 100 dagen.”
Om dezelfde reden wenst hij niet te reageren zolang er geen nieuws is, “zeker niet op berichten die ook onjuistheden bevatten” aldus schepen Jan Desmeth.

%d bloggers liken dit: