2010-05-30-opendeur-hemelrijck_01SINT-PIETERS-LEEUW: – SP.A vraagt duidelijkheid over toekomst Leeuwse thuiszorgdiensten.

Persbericht SP.A:
In 2015 werd een 40-tal personeelsleden van de thuiszorg- en poetsdiensten van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw overgenomen door Zorggroep Eclips vzw. Enkele weken geleden raakte bekend dat Eclips twee dagverzorgingscentra in Oost-Vlaanderen zal sluiten. Vorig jaar leed de vzw ook een verlies van 2,9 miljoen euro. OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) maakt zich zorgen om de toekomst van de personeelsleden en klanten in Sint-Pieters-Leeuw. Hij vroeg meer uitleg aan Eclips en het OCMW. Beiden weigerden echter uitleg te verschaffen.

In 2015 sloten het OCMW en Eclips een overeenkomst. Daarin wordt bepaald dat de loons- en arbeidsvoorwaarden van het voormalige OCMW-personeel voor onbepaalde duur gerespecteerd zullen worden. Hoewel SP.A geen voorstander was van deze privatisering, is dit een goede overeenkomst”, vertelt David Van Vooren. “Maar de afspraken over de tewerkstelling komen natuurlijk in het gedrang wanneer Eclips deelactiviteiten zou moeten stopzetten. Naar aanleiding van de berichten over de herstructureringen en financiële verliezen bij Eclips, vroeg ik vorige maand tekst en uitleg over de activiteiten in Sint-Pieters-Leeuw. Zowel Eclips als het OCMW weigerden hierop te antwoorden”.

Het SP.A-raadslid kan weinig begrip opbrengen voor deze houding. “Op de OCMW-raad stelde de N-VA/CD&V-meerderheid dat het OCMW geen zaken meer heeft met Eclips. Maar dat klopt natuurlijk niet. Er is een overeenkomst van onbepaalde duur over de tewerkstelling van het personeel. En Eclips maakt gratis gebruik van een lokaal in het OCMW-gebouw in Ruisbroek. Je zou dan ook verwachten dat het OCMW zich grondig informeert over eventuele problemen bij Eclips, en de OCMW-raad hiervan op de hoogte stelt. Maar daar heeft het OCMW-bestuur geen oren naar.

Ik moet jammer genoeg vaststellen dat het OCMW-bestuur niet wakker ligt van de toekomst van haar voormalige personeelsleden. Als de activiteiten van Eclips in Sint-Pieters-Leeuw over enkele maanden of jaren zouden worden verminderd of stopgezet, draagt dit OCMW-bestuur een zware verantwoordelijkheid. Niet alleen door de privatisering, maar ook door een onvoldoende toezicht op de activiteiten van Eclips. Zowel de klanten als de personeelsleden dreigen hier de dupe van te worden”, besluit Van Vooren.


Reactie OCMW Voorzitter Paul Defranc: “De communicatie over de zorggroep Eclips gaat niet over de thuiszorgdiensten die door het OCMW werden overgedragen. De personeelsleden die werden overgedragen zijn vandaag, op één na, nog steeds in dienst. Ook de cliënten die werden overgedragen, gebruiken vandaag nog steeds de thuiszorgdiensten.
Wat de financiële situatie betreft, kan dit te wijten zijn aan de activiteiten van de zorggroep Eclips, een groep in volle uitbreiding. Dit valt buiten de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.
Het is niet de bedoeling, noch de bevoegdheid van de OCMW-raad om de directie van de zorggroep Eclips te verplichten uitleg te geven over de mediaberichten.
Het OCMW blijft rekenen op een goede samenwerking met de zorggroep Eclips wat de overgedragen thuiszorgdiensten betreft.

%d bloggers liken dit: