spaarzaam-water_waterschaarste_niet-sproeienVLAAMS-BRABANT: – Provinciegouverneur Lodewijk De Witte bevestigt dat de maatregelen tegen onnodig watergebruik worden behouden. De neerslag van afgelopen nacht was onvoldoende om de maatregelen te versoepelen.

Na advies hebben we besloten om de maatregelen tegen het onnodig gebruik van water te behouden‘, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘De neerslag van de afgelopen nacht was niet voldoende om de beperkingen op het gebruik van water op te heffen.

De maatregelen van 25 juli 2018 blijven behouden tot volgende week:

1. Het is 24u/24u verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:
voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
2. Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20 en 8 uur, omwille van verdamping overdag.

In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers. Indien inwoners zich toch niet aan het verbod zouden houden, riskeren ze een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.