VLEZENBEEK: – Het parkdomein Groenenberg (45 hectare groot park) in Vlezenbeek in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wenst verder beheerd te worden volgens de principes van het harmonisch park- en groenbeheer, waarbij vooral wordt ingezet op zowel de recreatieve functie als de landschappelijke en ecologische waarde. Daarom werd in maart 2017 een procedure gestart voor de opmaak van een beheersplan waarin een gedetailleerde toekomstvisie uitgewerkt en vastgelegd wordt tegen eind 2018. Dat antwoordde minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Michel Doomst.


In het natuurbeheerplan worden volgende domeinen samen opgenomen: Park Gaasbeek, Park Groenenberg, Zuunbeekvallei en Laarbeekvallei.
Een gedetailleerde toekomstvisie wordt verwacht in het najaar van 2018.
De stuurgroep is samengesteld uit de betrokken gewestelijke overheidsdiensten (cultuur, onroerend erfgoed, Vlaamse Milieumaatschappij, …), de betrokken gemeenten (Sint-Pieters-Leeuw, Lennik, Pepingen en Halle) en het regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei.
Aanvullend werden op 28 juni en 27 augustus 2017 ideeënkraampjes opgericht in het park van Gaasbeek en Groenenberg om de bezoekers te bevragen en werd in september een telefonische bevraging uitgevoerd bij gemeenten en verenigingen.
De diensten toerisme, jeugd en milieu van Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, Gooik,Pepingen en Halle werden bevraagd.
In de eindfase van de goedkeuring is eveneens een openbare consultatie voorzien.

Meer info over het park: www.natuurenbos.be/parkgroenenberg

%d bloggers liken dit: