BRUSSEL / PAJOTTENLAND : – ‘Brussel LUST’ is van start gegaan. Met ‘Brussel LUST’ gaan de provincie Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Steunpunt Hoeveproducten, Innovatiesteunpunt en BioForum ervoor zorgen dat duurzame land- en tuinbouwproducten uit de Rand van Brussel een afzetmarkt vinden in de hoofdstad.


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil tegen 2030 dat 30% van het aangeboden fruit en groenten van duurzame oorsprong is: lokaal , bio of van korte keten.

Gedeputeerde Monique Swinnen:‘In de Rand van Brussel, dus in de provincie Vlaams-Brabant, zorgen tal van land- en tuinbouwbedrijven voor een gevarieerd aanbod aan heerlijke producten recht van de boer. Brussel telt 1,2 miljoen inwoners en vormt zo een enorme potentiële afzetmarkt voor onze boeren. Maar in de praktijk is onze hoofdstad nog vaak onontgonnen terrein. We willen met ‘Brussel LUST’ de boer terug verbinden met zijn buur, de grootstad’.

Uit diverse studies en metingen in Brussel blijkt dat de vraag naar lokale en/of biologische voeding jaarlijks toeneemt. Jammer genoeg zijn er nog te weinig land- en tuinbouwbedrijven in de Rand die op deze marktvraag inspelen.

We zijn ervan overtuigd dat voor een groot aantal van die bedrijven een heroriëntering richting de korte keten of biologische productie een goede toekomststrategie is. Doorgroeien in de bulkproductie is immers niet voor elk bedrijf weggelegd. Daarom zetten we met dit project in op 3 pijlers.

In de eerste plaats willen we de producenten informeren over de potentiële afzetmarkt voor lokale en/of bioproducten in Brussel en hoe ze daarop kunnen inspelen. We organiseren bedrijfsbezoeken en inspiratietours bij producenten die zich nu reeds op deze markt hebben georiënteerd en leggen de link met hun afzetstrategie.

Daarnaast zullen we de verschillende mogelijke vermarktingskanalen in kaart brengen, bekijken waar er opportuniteiten en hiaten zijn, nieuwe kanalen uitwerken en vraag en aanbod met elkaar in contact brengen. Als laatste pijler zullen we een antwoord bieden op het logistieke vraagstuk, met focus op een haalbaarheidsstudie over de uitbouw van een verdeelcentrum in de Rand.

Ann Detelder van het Steunpunt Hoeveproducenten: “De volgende stappen  zijn nu onder meer het uitklaren van het logistieke vraagstuk en afnemers en producenten samenbrengen via de organisatie van onder meer smaakbeurzen. Daarbij zal ook speciaal aandacht gevestigd worden op de verwerking van primaire producten.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.