2017-11-24-hoogspanningslijn-2x150kV-in-Ruisbroek (1)RUISBROEK: – Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de belanghebbenden dat er zal worden overgegaan tot een openbaar onderzoek betreffende de vernieuwing van de bovengrondse elektrische verbinding tussen het onderstation Buizingen en het onderstation van Drogenbos.

Elia is beheerder van het hoogspanningsnet en zorgt voor het vervoer van elektriciteit van de producenten naar de distributienetten en groot verbruikers. Er starten binnenkort werken aan hun net om de bevoorrading veilig te stellen. Op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw moeten zij hun infrastructuur vernieuwen conform de huidige normen. De bestaande pylonen zijn verouderd en worden vervangen inclusief de fundering en nieuwe geleiders.

2017-11-24-Elia_hoogspanningslijn_Ruisbroek_01Tijdens het onderzoek kan het dossier worden ingekeken op het gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1ste verdieping – bureau technische dienst, afdeling ‘openbare werken’, alle werkdagen vanaf dinsdag 6 maart 2018 tot en met dinsdag 20 maart 2018 tijdens de openingsuren.

Indien u opmerkingen wenst te formuleren betreffende voormeld dossier verzoeken wij u deze schriftelijk over te maken aan het college van burgemeester en schepenen voor de sluiting van het openbaar onderzoek op dinsdag 20 maart 2018 om 12.00 uur.

Zie ook artikel 24/11/2017 – klik hier

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.