VLEZENBEEK: – Dit jaar investeert de gemeente Sint-Pieters- Leeuw in de infrastructuur van SK Vlezenbeek.
2018-02-02-start-werken_sk-Vlezenbeek (5)
De gemeente kocht vorig jaar de grond waarop de terreinen gelegen zijn over van een privé-eigenaar. Daarvoor werd 252.000 € neergeteld.

Dit voorjaar worden de terreinen opnieuw aangelegd. Daarbij gebeuren nivelleringswerken en wordt een drainagesysteem aangebracht. De terreinen zullen ook gedraaid worden. De nieuwe verlichting zal bestaan uit energiezuinige LED-armaturen. Voor deze werken samen betaalt de gemeente 206.000 €.


Bart Keymolen, schepen openbare werken: “De wet verplicht ons om voor de aanvang der werken archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Daarvoor werden er in de laatste week van januari proefsleuven gegraven op het terrein. Zodra dit onderzoek is afgerond, kunnen de werken beginnen. De ploegen van openbare werken hebben inmiddels de oude afsluitingen, ballenvangers, terreinverlichting en supporterstribunes verwijderd.”

Deze diashow vereist JavaScript.


De kroon op het werk: nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine
Bart Keymolen, schepen openbare werken: “De huidige kantine en kleedkamers voldoen al lang niet meer aan de normen voor hedendaagse sportaccommodatie. Vorig jaar stelde de gemeente een architect aan om, in nauw overleg met de club, een nieuw gebouw te ontwerpen. Toegankelijkheid, duurzaamheid en integratie in de omgeving zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Na goedkeuring van de plannen en het bestek door de gemeenteraad, zal een aannemer worden gezocht om deze werken uit te voeren. We hopen tegen begin 2019 de nieuwe kantine in gebruik te mogen nemen.”


Op deze manier steunt de gemeente SK Vlezenbeek om ook in de toekomst ‘de club van het dorp’ te blijven.

%d bloggers liken dit: