2018-01-26-gedenkteken-strooiweideSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente zal op elke gemeentelijke begraafplaats een gedenkteken plaatsen aan de strooiweide. Hierop kunnen de namen worden aangebracht van de op die strooiweide uitgestrooide overledenen.

De plaatsing van het naamplaatje gebeurt door het gemeentebestuur, na aanvraag en tegen betaling van de gemeentelijke retributie (60 euro voor inwoners, 180 euro voor niet inwoners). Het type van naamplaatje wordt bepaald door de gemeente en is niet personaliseerbaar. Het naamplaatje vermeldt de naam, voornaam, geboorte- en overlijdensjaar van de overledene. Tien jaar na de overlijdensdatum wordt het naamplaatje verwijderd door de gemeente.

De aanvraag gebeurt binnen het jaar na overlijden via het door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de dienst Burgerlijke Stand. Het naamplaatje wordt aangemaakt volgens de op dit formulier ingevulde gegevens. De gemeente is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens.

De termijn voor het opgehangen naamplaatje kan op schriftelijk verzoek (mits betaling van de retributie en voor het verstrijken van de termijn) verlengd worden door het college van burgemeester en schepenen met een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de einddatum van de aanvankelijke termijn.

Als overgangsmaatregel geldt dat een naamplaatje kan worden aangevraagd voor personen die zijn overleden vanaf 1 januari 2009 en vóór 1 januari 2018 met als ingangsdatum de datum van overlijden. Deze aanvraag moet gebeuren voor 31 december 2019.

Meer info: Dienst Burgerlijke Stand – 02 371 22 11 – burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be

%d bloggers liken dit: