ZUUN: – De Sint-Lutgardiskerk Zuun in de A. Quintusstraat staat in de stellingen. Een firma pakt er de betonrot van de gevels aan.
2017-11-09-betonrestauratie-kerk-Zuun (2)

Jacques Van Melle, Secretaris kerkfabriek Sint-Lutgardis Zuun geeft meer uitleg:

De kerkfabrieken hebben van de wetgever een aantal belangrijke taken gekregen binnen onze parochies. In de eerste plaats zorgen zij voor het onderhoud van de kerk. Dit houdt in: herstellingen, vernieuwingen, installaties en verbruik van nutsvoorzieningen, verzekering van gebouw en vrijwilligers, onkosten in verband met veiligheid en netheid van het gebouw. Verder staan zij in voor het materieel mogelijk maken van de liturgie (de eredienst) zoals de zaken die in de liturgie verbruikt worden (hosties, wijn, wierook ,..) en de versiering. Tenslotte beheren zij ook het privaat patrimonium van de kerkfabriek: in Zuun zijn dat de zalen op het gelijkvloers en de kelder in samenwerking met de parochie, het CSL en Chiro.

Zo staat de kerkfabriek opnieuw voor een nieuwe uitdaging.
U zal intussen reeds gemerkt hebben dat het kerkgebouw in de steigers staat. Stellingen werden geplaatst aan alle gevels van het kerkgebouw, ook die van de binnentuin. Dit om het mogelijk te maken de noodzakelijke werken aan de gevels uit te voeren omwille van het opnieuw vaststellen van betonrot aan de gevels. Dit was reeds het geval een kleine twintig jaar geleden maar het probleem manifesteert zich opnieuw.

Wat is betonrot of betonkanker?
Betonrot is de schade die ontstaat omdat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Deze wapening bestaat uit stalen staven, als deze in contact komen met water begint het roestproces; roest zet uit en doet aldus het beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en de gehele constructie van het kerkgebouw.

Hoe pakken wij dit aan?
De aannemer gaat eerst de gevels reinigen met hogedrukreiniger, de loskomende beton wordt verwijderd en de wapening wordt ontroest en stofvrij gemaakt; een roestwerend middel wordt aangebracht, de voegen worden ook verwijderd en hervoegd met speciale mortel. Eens dit alles gedaan is wordt een kleurloos vochtweringsmiddel aangebracht op de bakstenen en worden de betonnen delen beschilderd. Zo zullen de gevels opnieuw hersteld zijn en bestand zijn tegen slechte weersomstandigheden. De voorzien duurtijd van de werken bedraagt een 8-tal weken.

Deze diashow vereist JavaScript.


Als deze werken gedaan zullen zijn zal wellicht een einde komen aan de grote werken die reeds een tiental jaren bezig zijn: de dakwerken, de vervanging van de ramen, de nieuwe verwarmingsinstallatie, de waterafvoer en parking, de waterdichtingswerken en tenslotte de huidige gevelwerken. Aldus wordt ons kerkelijk patrimonium op een correcte wijze onderhouden zodat onze parochianen en verenigingen er in de toekomst blijvend gebruik kunnen van maken.

%d bloggers liken dit: