GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw beslist om Riobra als toekomstige rioolbeheerder voor de gemeente aan te stellen.

Door de stopzetting van IWVB eind 2017 dienen de gemeenten-aandeelhouders van IWVB een nieuwe watermaatschappij aan te stellen voor de distributie van het drinkwater vanaf 1 januari 2018. Reeds eerder werd meegedeeld dat Sint-Pieters-Leeuw ‘De Watergroep’ koos voor de distributie van het drinkwater.

Naast de waterdistributie was ook het rioolbeheer een taak die Vivaqua op zich nam, op contractuele basis. Bij de uittreding uit Vivaqua is overeengekomen om ook dit stop te zetten. Bijgevolg dient de gemeente ook een nieuwe operator voor het rioolbeheer aan te stellen.

Burgemeester, Luc Deconinck: “Net zoals voor de waterdistributie kwam er met verschillende andere gemeenten uit de Vlaamse rand een marktbevraging, ondersteund door BDO. Uit deze vergelijking kwam Riobra als beste kandidaat naar voren, voornamelijk omdat zij de volledige uitstaande leningen van de gemeente bij Vivaqua voor de rioolinvesteringen uit het verleden (ca. 5 miljoen euro) overnemen.

Daarenboven vindt de gemeente het toekomstgericht nuttig om verschillende nutsleidingen onder te brengen bij één operator op het terrein. Kiezen voor Riobra, die werkt met Infrax (Fluvius) voor het uitvoeren van de activiteiten op terrein, is dan ook een logische stap. De gemeenteraad van 26 oktober heeft daarom beslist Riobra als toekomstige rioolbeheerder aan te stellen.”

Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zullen hier weinig of niets van merken. Riobra neemt de huidige projecten en het personeel over.

Voorstelling van Riobra en Infrax
Riobra is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking. De maatschappelijke zetel van Riobra is gevestigd te Oude Baan 148, 3210 Lubbeek.
Riobra werd opgericht op 25 november 2005 voor een duurtijd van 18 jaar. De huidige duur van de opdrachthoudende vereniging loopt dus tot 24 november 2023. De vennoten van Riobra zijn 25 gemeenten in Vlaams Brabant die het beheer van hun rioleringsstelsel aan Riobra hebben toevertrouwd.
De operationele activiteiten van Riobra worden sinds medio 2011 uitgevoerd door de werkmaatschappij Infrax.

Infrax staat in voor de aanleg en het onderhoud van de ondergrondse leidingen voor elektriciteit, gas, kabel en riolering van desbetreffende gemeenten.
In 83 gemeenten is Infrax verantwoordelijk voor het beheer van een rioleringsnet met een lengte van 10.950km. Infrax is daarmee de grootste gemeentelijke rioolbeheerder in Vlaanderen.