2017-09-26-pedestraat2VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur heeft beslist het paaltje op de Pedestraat te laten wegnemen (zie artikel 27/09). De aannemer is vandaag reeds gestart met het verwijderen van het blok.
De straatmarkering om aan te geven dat fietsers op de rijbaan komen blijft behouden.

Reactie van schepenen Bart Keymolen en Jan Desmeth, bevoegd voor Openbare Werken en Mobiliteit: “De doelstelling van het paaltje bestond erin om rugdekking te voorzien voor fietsers, die er van het gescheiden fietspad op fietssuggestiestroken op de rijweg moeten komen. De aannemer heeft het paaltje niet gelijktijdig met de straatmarkeringen aangebracht. We merken echter dat het systeem op die locatie niet werkt. We laten het daarom verwijderen en werken enkel met de straatmarkeringen om aan te geven dat op die plek de fietser op de weg komt.
Het is de taak van het bestuur om haar verantwoordelijkheid te nemen wanneer blijkt dat bij uitvoering van een ontwerp de praktijk en de theorie niet stroken. Als iets niet blijkt te werken, moeten we de moed hebben dit ook toe te geven en bij te sturen.”

1 comment

  1. Straf!
    Tijdens de gemeenteraad van 28 september heeft de Open Vld fractie inderdaad gevraagd om die verkeersgeleider zo snel mogelijk weg te nemen omdat wij vonden dat die een heel gevaarlijke verkeerssituatie veroorzaakte.
    Heel eigenaardig dat schepen Jan Desmet op dat moment ons nog verweet dat wij de dode fietser op ons geweten zouden hebben als zich daar een ongeluk voordeed en nu plots toch de opdracht geeft om de geleider te verwijderen.
    Wij zijn alvast tevreden met het resultaat, want dit veroorzaakte niet alleen een gevaarlijke situatie maar ook veel meer fileleed op de Pedestraat.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: