SINT-PIETERS-LEEUW: – In het teken van het “strategisch project Zennevallei” zal het wijkpark Hoge Paal aangepakt worden. Op korte termijn wordt er een dijk gebouwd en wordt het parkje heringericht.

De Ruimtelijke strategie bij het “strategisch project Zennevallei” bestaat er vooral in om de bestaande infrastructuren, natuurlijke systemen, woon en werkomgevingen te optimaliseren. Dit zal met een integrale kijk gebeuren.

Actieplan Hoge paal – uitgangsprincipes:
– Meer watercapaciteit kunnen bufferen
– Meer openheid creëren in park – open parkstructuur
– Verwerken van rustelementen en speelelementen
– win-win situatie creëren voor natuur & water


Gunther Coppens, schepen van Milieu en Groen: “Ons project ‘wijkpark Hoge Paal’ is een deelproject van het strategisch project Zennevallei. Het betreft meer bepaald de parkinrichting rond het bufferbekken dat er op dit moment is.
Iedereen herinnerd zich nog dat onze gemeente vorig jaar in juni getroffen geweest is door hevige regenval met alle gevolgen vandien. we zijn dit niet vergeten, integendeel we zijn serieus aan het werk gegaan. We hebben daar samen met onze schepen van waterhuishouding, schepen van openbare werken en de burgemeester een werkgroep voor opgericht waarmee we regelmatig samen komen . En vanuit die stuurgroep kwam ook de waterbuffering aan hoge paal als onderdeel uit. Concreet betekend dit dat een studiebureau nu aan het berekenen is wat de juiste standen zijn, de juiste niveau’s zijn om dan op zeer korte termijn de dijk te gaan bouwen om De Hoge Paal te beschermen tegen verdere wateroverlast.
Als we dan kijken naar de ruimere omgeving en dat is waar het vandaag om gaat dan zie je dat daarachter een parkje ligt dat nu weinig toegankelijk is en gekenmerkt wordt door wildgroei.
We zijn van plan met dit project zoals ze dat in Beersel en Halle doen om te gaan kijken met het regionaal landschap hoe we dat aantrekkelijker kunnen maken op vlak van recreatie en biodiversiteit.”


%d bloggers liken dit: