2015-06-07-vlezenbeek_bibliotheek_oud-gemeentehuisVLEZENBEEK: – In de lente van 2016 ging de gemeente op zoek naar een erfpachthouder voor het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek op het Gemeenteplein(zie artikel). Door familiale redenen trok de mogelijke erfpachthouder zich terug. Hierdoor moet de gemeente op zoek naar nieuwe kandidaten.
Bij deze tweede procedure wordt de mogelijke bestemming verruimd: alle bestemmingen die in het RUP Vlezenbeek zijn bepaald, zullen toegelaten zijn.

We vroegen Schepen van Erfgoed, Jan Desmeth om een woordje uitleg: “Bij de eerste oproep hielden we twee kandidaten over na de eerste fase van de procedure. Eén van beiden trok zich heel vroeg terug. De tweede kandidaat wilde effectief een horeca zaak opstarten. De deal was eigenlijk rond. Toen werden ze getroffen door overlijdens in de naaste familiekring, waardoor ze zich op het einde terug trokken.
De uitgebreide jury (4 collegeleden, 2 leden uit de oppositie en 4 ambtenaren) hebben dan besloten om – net zoals met De Koetsier – een tweede oproep te doen.

Bij de eerste oproep vroegen we exclusief kandidaten voor een horecazaak.
We trekken het nu open naar horecazaken of andere kernversterkende activiteiten.”

bibliotheek VLEZENBEEKWie maakt van het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek een unieke ontmoetingsplek?

De gemeente gaat via een open onderhandelingsprocedure op zoek naar een erfpachthouder voor het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek voor een socio-culturele functie, voor horeca of voor kleinschalige kernversterkende kleinhandel , voor een termijn van minstens 30 jaar en maximum 49 jaar.

De officiële voorwaarden waaronder de erfpacht zal worden afgesloten, werden vastgelegd door de gemeenteraad van 23 februari 2017.

Geïnteresseerden moeten uiterlijk vrijdag 28 april 2017 hun offerte indienen bij de gemeente (Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw). De voorwaarden van de erfpacht en de voorwaarden waaraan de offerte moet voldoen, kunnen worden opgevraagd bij de juridische dienst van de gemeente.

Op basis van deze startdossiers zal de jury een aantal kandidaten selecteren om een volledig uitgewerkte offerte met businessplan in te dienen. In geen van beide rondes is een publieke opening voorzien.

%d bloggers liken dit: