SINT-PIETERS-LEEUW: -Sinds vandaag, woensdag 11 januari 2017, gaan er in de Leeuwse scholen taalateliers Nederlands van start.

Het project werd opgezet om anderstalige kinderen of kinderen uit een maatschappelijk kwetsbare situatie kennis te laten maken met het Nederlands buiten de schooluren. Ook voor Nederlandstalige kinderen worden het leuke, speelse en leerrijke namiddagen. Vzw Panta Rhei, die de Nederlandse taalkampjes tijdens de krokus- en herfstvakantie begeleiden,verzorgen ook nu de taalatliers.

Om de taalachterstand te verkleinen doen de Leeuwse scholen al heel wat inspanningen,maar anderstalige kinderen hebben ook in hun vrije tijd nood aan extra oefenkansen Nederlands. De kinderen kunnen tijdens de buitenschoolse kinderopvang genieten van speelse, educatieve taalateliers. De bedoeling van het project is om anderstalige kinderen zo veel mogelijk in contact te brengen met het Nederlands. Door samen te spelen, bewegen, praten,… in het Nederlands, leren de anderstalige kinderen en Nederlandstalige klasgenootjes elkaar nog beter kennen wat Nederlands als speeltaal kan bevorderen.


archieffoto’s

Het project kadert binnen het project ‘Taalstimulering’ van de gemeente Sint-Pieters- Leeuw en wordt gesteund door de Vlaamse Rand.

Zie artikel 24/09/16 – Minister Weyts ondersteunt taalstimulerende ateliers Nederlands voor kinderen in de Vlaamse Rand