2016-11-25-kledijcontainers_ruisbroekSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil de wildgroei aan textielcontainers aanpakken.

Op basis van een nieuw gemeentelijk reglement zullen alle textielcontainers en–inzamelaars, indien ze beschikken over een toelating, aan een aantal minimum normen moeten voldoen om toegelaten te worden op het grondgebied.
Er zal moeten worden voldaan aan normen op vlak van belettering, kwaliteit, … en zowel op privaat als op openbaar domein. Tevens krijgt men met dit reglement ook een middel in handen om de problematiek van sluikstorten rond textielcontainers tegen te gaan.
Zo zullen de textielinzamelaars zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van sluikstort, zowel op privaat als op openbaar domein. Als de textielinzamelaar dit weigert, zal er met het nieuwe reglement gepast kunnen worden opgetreden.
Uiteraard doet dit geen afbreuk aan het feit dat de sluikstorters zelf (strafrechtelijk) aansprakelijk blijven.

Er werd ook een bestek uitgeschreven voor het plaatsen van textielcontainers en voor de huis-aan- huisinzameling van textiel. Op deze manier wil de gemeente de veelheid aan aanbieders aanpakken en zorgen voor meer eenheid. In dit bestek is voorzien dat de textielinzamelaars ook hun sociale engagementen meedelen.
De goedkeuring van de voorwaarden van de overheidsopdracht voor het plaatsen van textielcontainers op het openbaar domein & voor de huis-aan- huisinzameling, alsook de goedkeuring van het gemeentelijk reglement werden donderdagavond door de gemeenteraad goedgekeurd.

%d bloggers liken dit: