2016-10-05-nieuwe-toekomst-voor-vlezenbeekVLAAMS-BRABANT / VLEZENBEEK: – De provincie Vlaams-Brabant heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vlezenbeek’ van Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd. Met dit plan kan de gemeente werk maken van de toekomst van dit Pajotse dorp.

Het ruimtelijk plan ‘Vlezenbeek’ is een concrete uitwerking van de toekomstvisie op de kern van deze deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Zo worden er in het plan projectgebieden en te beschermen erfgoedpanden aangeduid, worden meergezinswoningen op een ruimtelijk verantwoorde manier toegelaten en wordt de toekomstige ontwikkeling van zowel het revalidatiecentrum Inkendael als de recreatiecluster rond de voetbalterreinen op een duurzame manier mogelijk gemaakt.


Vlezenbeek is een prachtig dorp in het Pajottenland’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘Deze uitwerking van de visie op een duurzame ontwikkeling zal alle inwoners ten goede komen’.

%d bloggers liken dit: