2016-05-24-affiche_groepsaankoopactieVLEZENBEEK: – Vanuit het Kyoto in het Pajottenlandproject van de Paddenbroek samen met de milieudienst van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw wordt op dinsdag 24 mei 2016 om 20.00 uur een informatieavond over fotovoltaïsche zonne-installatie (PV) georganiseerd in de theaterzaal van CC de Merselborre in Vlezenbeek.

Tijdens deze infoavond leer je meer over de onderdelen en werking van een fotovoltaïsche (PV) installatie. Je krijgt zicht op de mogelijke opbrengst afhankelijk van het aantal zonnepanelen, wat de regelgeving is, of je batterijen aan een installatie mag koppelen en nog veel meer.

Geïnteresseerden kunnen aansluiten bij de lopende groepsaankoop van Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei voor PV-zonnepanelen. Meer informatie wordt gegeven op de informatieavond zelf.
Waar: De Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek.

Deze infoavond wordt georganiseerd in samenwerking met het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant en krijgt steun van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid.

%d bloggers liken dit: