PAJOTTENLAND: – Deze week vond het toeristische ambtenarenoverleg binnen de regio Pajottenland & Zennevallei plaats. Dit overleg wordt 3-maandelijks georganiseerd, en dit telkens in een andere gemeente binnen de regio. Via dit regionaal overleg blijven de toeristische ambtenaren op de hoogte van elkaars werking en worden zij betrokken bij de werking en projecten van de regionale organisatie Toerisme Pajottenland & Zennevallei.
2015-12-03-toerisme_01
Deze keer werden ook de buurgemeentes en buurregio’s vanuit provincie Oost-Vlaanderen uitgenodigd. Zo waren Toerisme Vlaamse Ardennen, Toerisme Ninove en Toerisme Geraardsbergen vertegenwoordigd. Zij werden ontvangen in de gemeente Gooik, waar zij na het overleg ook kennismaakten met de typische Gooikse volksmuziek in het Volksinstrumentenmuseum.


Doel was om elkaar in eerste instantie te leren kennen en bijgevolg inzicht te krijgen in elkaars werking door onderlinge uitwisseling. Deze dag zorgde voor kennisuitwisseling tussen de regionale toeristische organisaties Vlaamse Ardennen en Pajottenland-Zennevallei. Anderzijds was dit ook voor de gemeenten uit onze regio een kans om te kijken hoe het zit met het toerisme bij onze Westerburen.

Bedoeling is om buiten onze grenzen te kijken en een betere samenwerking te creëren. In de toekomst is het de bedoeling om ook contacten te leggen met collega’s uit de andere buurgemeenten in Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant.

%d bloggers liken dit: