MAV-centrale
MAV-centrale

VLAAMS-BRABANT: – De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) behandelt volgende week haar 1.500 telefoontje om aangepast vervoer te regelen. De Mobiliteitscentrale, die gecoördineerd wordt door de provincie Vlaams-Brabant, verleent gratis advies over aangepast vervoer, zoekt en regelt ook ritten voor haar klanten. Op die manier heeft MAV Vlaams-Brabant al meer dan 350 minder mobiele personen geholpen.

MAV zet mensen in beweging
Er bestaat een groot vervoersaanbod voor mensen met een mobiliteitsbeperking, maar het is vaak erg onbekend en ondoorzichtig.

Elke aanbieder heeft eigen voorwaarden en prijzen en ook de tussenkomstregels zijn niet altijd even duidelijk. De dienstverlening door MAV, de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer, wordt daarom sterk gewaardeerd en steeds meer gebruikt. De mobiliteitscentrale neemt alle vervoersmogelijkheden onder de loep, informeert haar klanten en zet hen weer in beweging’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

2015-11-10-MAVSuccesvolle formule
Om aangepast vervoer voor haar klanten te kunnen regelen, werkt de Mobiliteitscentrale nauw samen met enkele taxibedrijven en de Diensten Aangepast Vervoer (DAV) van vzw Mobiel en Eigen Thuis.
De formule werkt’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘92% van de mensen vindt via MAV een geknipte vervoersoplossing. Tussen januari 2015 en vandaag zorgden MAV samen met de vervoerders al voor meer dan 1.495 ‘aangepaste’ ritten voor minder mobiele Vlaams-Brabanders’.

De Mobiliteitscentrale MAV, met een werking in Leuven en in Halle-Vilvoorde, wordt gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant met middelen van de Vlaamse overheid.
Aangepast vervoer mag niet buiten bereik blijven van mensen die het nodig hebben. Daarom hanteert MAV voor haar doelgroep democratische prijzen en past indien nodig bij. Wie tot de doelgroep behoort en via MAV een rit aanvraagt, komt zelfs voordeliger uit dan wanneer je rechtstreeks vervoer aanvraagt. Wie rolstoelgebonden is, in Vlaams-Brabant woont en zich niet verder wil verplaatsen dan 50 kilometer buiten de woonplaats, betaalt altijd dezelfde kilometerprijs. Bovendien betaal je niet voor de kilometers die de vervoerder ‘leeg’ rondrijdt’, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/mav en www.mav.info

%d bloggers liken dit: