2014-11-26-commissie_Ben-Weyts_01VLAANDEREN / DE RAND: – Met een jaarlijkse injectie van €200.000 ondersteunt en versterkt Vlaams minister Ben Weyts het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand. Met een projectoproep eind dit jaar, brengt minister Weyts een extra dynamiek in de 19 randgemeenten rond Brussel.

Gemeentebesturen, OCMW’s, verenigingen en inwoners van de Vlaamse Rand die met een goed idee het typische karakter van onze streek willen uitdragen en ondersteunen, komen in aanmerking voor deze impuls”, stelt minister Weyts.

Een groot aantal verenigingen uit de regio rond Brussel, deed in het verleden wel eens beroep op de subsidies “voor allerhande initiatieven die het Vlaamse karakter en/of integratie bevorderen van anderstaligen”. Na een evaluatie van de voorbije jaren, moest vastgesteld worden dat die doelstelling niet meer gehaald werd. Fuiven, wielerwedstrijden, festivals, … allen ontvingen ze subsidies maar de link met Vlaanderen en het Vlaams karakter was vaak ver te zoeken. Daarom gaat minister Weyts nu op zoek naar projecten met een grotere impact en hefboomeffect, projecten die het verschil maken voor het Vlaams en groene karakter.

Onze middelen zijn beperkt. Dus komt het er op aan om ze zeer gericht in te zetten” aldus Weyts “Concreet komt er eind dit jaar een projectoproep waarbij alle ideeën welkom zijn. Gemeentebesturen, OCMW’s, verenigingen en inwoners van de Rand kunnen hun idee dan wel visie neerschrijven. De beste voorstellen worden, na een selectie door een jury, verder concreet uitgewerkt. Een grotere inspanning maar daar stel ik dan ook graag een groter budget tegenover per individueel project. In plaats van kleinere subsidies toen, gaat hem om een tienvoud nu.

Ook voor de faciliteitengemeenten, blijft minister Weyts verder ondersteuning voorzien. “De faciliteitengemeenten ondervinden als eerste de druk van Brussel. Extra impuls in dat budget is dan ook geen overbodige luxe. Vlaanderen laat de Rand niet los.”

%d bloggers liken dit: