politie_Zennevallei_logoSINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: – In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juni 2015 tussen 21u00 en 5u00 uur organiseerden de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw voor de tweede maal een gezamenlijk gecoördineerde actie tegen het sturen onder invloed van alcohol en/of andere stoffen dewelke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Deze actie werd gecombineerd met een controle op overdreven snelheid. In totaal werden er 15 politieambtenaren van de drie politiezones ingezet.

De actie kadert in het fusietraject van de drie politiezones naar de PZ Zennevallei. Ze beoogde een verhoging van de verkeersveiligheid door verhoging van de pakkans. Uit cijfers blijkt immers dat snelheid en alcohol/drugs bij de belangrijkste oorzaken horen van ongevallen met gekwetsten. Daarom wil de toekomstige politizone Zennevallei deze fenomenen prioritair aanpakken door het organiseren van grootschalige acties op tijdstippen waarop blijkt dat de desbetreffende problematiek het meest voorkomt. Vanuit deze gedachte is de operatie CALVADOS (Collectieve Actie Leefbaar Verkeer zonder Alcohol/Drugs of Overdreven Snelheid) ontstaan. Op verscheidene plaatsen, verspreid over de verschillende politiezones, werden controledispositieven in plaats gesteld waarbij in totaal 102 voertuigen werden gecontroleerd.

In een eerste tijd, tussen 21u15 en 23u30 werd een snelheidscontrole gehouden op de Bergensesteenweg te Sint-Pieters-Leeuw binnen de bebouwde kom.
In totaal werden er 335 voertuigen gecontroleerd op snelheid waarbij 63 bestuurders te snel reden (18%). Hierbij werden 29 hardrijders geïntercepteerd door de motorrijders teneinde hen onmiddellijk te confronteren met de door hen begane overtreding. 2 personen dienden hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren gelet de vastgestelde snelheid. Elke geïntercepteerde bestuurder werd eveneens onderworpen aan een ademtest. Indien er indicaties waren van recent druggebruik werd een speekseltest uitgevoerd. 1 bestuurder testte hierbij positief op cocaïne-gebruik en diende zijn rijbewijs eveneens voor 15 dagen in te leveren.

In een tweede tijd, tussen 1u00 en 4u00, werd het controledispositief opgesteld te Halle, Vandenpeereboomstraat.
Van de 73 gecontroleerde bestuurders werden 15 bestuurders (20%) onder invloed van alcohol, of andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden, bevonden. 10 bestuurders legden een positieve ademtest af. Bij 4 personen werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. 2 bestuurders bevonden zich in de alarmfase (lichte alcoholintoxicatie) en 3 bestuurders ondergingen een positieve drugtest. Zij waren bijgevolg hun rijbewijs eveneens kwijt voor 15 dagen.

Naast de prioritaire fenomenen werden nog verscheidene andere inbreuken vastgesteld gedurende de volledige actie. Zo werd er één voertuig in beslag genomen wegens geen geldige verzekering, bleek er 1 bestuurder te rijden zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs en werden 4 voertuigen gecontroleerde terwijl de technische keuring van het voertuig vervallen was. Tevens werden er 4 personen bekeurd wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel, mogen twee bestuurders een onmiddellijke inning verwachten voor het gebruik van een GSM toestel achter het stuur en werd er een proces verbaal opgesteld voor 5 personen waarbij drugs in hun bezit werden aangetroffen.

Voor de politiediensten was dit een succesvolle actie op het vlak van samenwerking maar op het vlak van verkeersveiligheid zijn deze cijfers toch wel alarmerend.

%d bloggers liken dit: