GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond stond op de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw een agendapunt in verband met wijzigingen in het reglement van de gemeentelijke uitleendienst. Niet alle Leeuwse verenigingen kunnen hiervan genieten en dat is volgens Open VLD aan ‘vriendjespolitiek’ doen.

De lijst bestaat uit: OCMW Sint-Pieters-Leeuw – Lokale politie zone Zennevallei – Gemeentelijke diensten – Bloedgevers(Het Belgische Rode Kruis, Vrije Bloedgevers Spl & Ruisbroek) – Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw – Vzw De Poel – De vrienden van de ziekenhuisclowns – Smile to me – Werkgroep tegen gokverslaving vzw -Afdelingen van Ziekenzorg binnen de gemeente – Rainbow4kids

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld: ” We kunnen ons helemaal vinden in de eerste 5. Die zijn rechtstreeks verbonden met de gemeentelijke werking. Maar de rest is er echt over, niet dat we niet waarderen wat deze mensen doen. Integendeel, we gunnen hen dit zeker en vast. Maar waarom worden deze verenigingen voorgetrokken ten opzichte van andere verenigingen ?
Voor de Open Vld fractie is dit discriminerend. Men gaat bepaalde verenigingen voortrekken en bevoordelen. Dit is een typisch voorbeeld van vriendjespolitiek. Deze die op een goed blaadje staan bij iemand van het college, komen in de lijst.
Voor Open Vld is elke vereniging evenwaardig. Elke vereniging werkt hard, zet zich in voor de mensen, welke doelgroep zij ook beogen. Elke vereniging moet beroep doen op vrijwilligers om hun werking te kunnen waarmaken.
De meerderheid bevoordeelt bepaalde verenigingen, want dit is eigenlijk een extra toelage die zij aan deze verenigingen geven.
De Open Vld fractie gaat dit dan ook verder onderzoeken of dit wettelijk kan. Tijdens de gemeenteraad keurden we dit punt uiteraard niet goed.”


Burgemeester Luc Deconinck : “Ik denk dat we net van het omgekeerde kunnen spreken. Vroeger was het de gewoonte dat dergelijke “gratis” uitleningen aan verenigingen voor het goede doel zonder enige reglementering gebeurden, en in het beste geval op het college werden beslist. Meestal zelfs enkel door de bevoegde schepen en administratie. Er is nu een limitatieve lijst van instellingen die uitsluitend werken voor het goede doel en gratis materiaal kunnen uitlenen. Dit werd ook voorgelegd aan de adviesraden en unaniem gunstig geadviseerd. We hebben met het nieuwe bestuur dus heel bewust gekozen voor transparantie, meer nog : de beslissing ligt nu bij de gemeenteraad. Als er organisaties bij of af moeten, zal dat door de gemeenteraad beslist worden in alle democratische openheid. Elke vereniging die vindt dat ze in dezelfde reeks thuishoort als de verenigingen opgesomd in de lijst (sterke lokale werking, zuiver voor het goede doel), kan uiteraard vragen om in die lijst opgenomen te worden. Ik zie dus echt het probleem niet. We maken dus van achterkamer-beslissingen een open en transparante regeling, en krijgen dan die kritiek ?”

Het punt werd uiteindelijk met 27 stemmen tegen 3 goedgekeurd. Van de zeven fracties, schaarden zes fracties zich achter dit voorstel. Enkel Open VLD stemde tegen.

%d bloggers liken dit: