GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 april 2015.

Op basis van de resultaten van de verschillende overlegmomenten met de betrokken actoren en evaluatie naar aanleiding van de ingevoerde sluipwerende maatregel “Boomstructuur Vlezenbeek”, wordt voorgesteld om de tractorsluis met karterblok in de Herdeweg te verwijderen en te vervangen door een dynamische sluis met selectieve doorgang.

De werken voor de aanleg van de dynamische sluis aan de Herdeweg t.h.v Kortvondelweg  zullen eind mei plaats vinden.

2015-05-04-grafiek_dynamische-sluis-HerdewegUit de gemeenteraad:

De testopstelling met de 4 tractorsluizen heeft de beoogde doelstelling bereikt, aangezien het sluipverkeer in het binnengebied “Brusselbaan-Vlezenbeeklaan-Postweg” effectief wordt geweerd en geen nadelige effecten op het hoofdwegennet zijn waargenomen.
Door minimaal één en maximaal twee van de vier karterblokken te vervangen door een systeem van dynamische sluizen met selectieve doorgang, blijft het principe van de boomstructuur met 4 statische sluizen bestendigd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de modaliteiten in verband met het selectief gebruik van de dynamische sluizen vast te stellen.

Het budget 2015 voorziet in de inrichting van een dynamische schuifpoort met camerabewaking in de Herdeweg t.h.v. het gebouw nr. 35 te 1602 Vlezenbeek.
De inrichting van een dynamische schuifpoort met selectieve doorgang en camerabewaking beoogt een beperkte versoepeling van een geslaagde testopstelling met vier karterblokken in het binnengebied “Brusselbaan-Vlezenbeeklaan-Postweg” om het sluipverkeer in dit gebied effectief te weren zonder nadelige effecten op het hoofdwegennet te veroorzaken.

De camerabewaking t.h.v. de dynamische schuifpoort is een flankerende maatregel met als doel een technologisch systeem aan te reiken om vandalismebestrijding in deze niet-besloten plaats te ondersteunen.

Zie ook ons artikel van 05/12/2014 – poortsysteem met code om sluipverker tegen te gaan.

%d bloggers liken dit: