gouverneurlodewijk-de-witteVLAAMS-BRABANT: – Gouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant vraagt meer middelen en personeel voor het parket van Halle-Vilvoorde. Het parket ontstond uit de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. In vergelijking met andere parketten in ons land is daar een groot tekort aan parketmagistraten en aan speurders. Zo heeft Halle-Vilvoorde bv. geen labo voor sporenonderzoek en geen justitiehuis dat mensen die de gevangenis verlaten opvolgt. Vragen voor meer middelen bij de huidige en vorige ministers van justitie leverden voorlopig niks op.

Het was provincieraadslid Fatima Lamarti uit Vilvoorde die de kwestie op tafel legde tijdens te provincieraad. Ze raakte duidelijk een gevoelige snaar bij de provinciegouverneur. De gerechtelijke diensten van Halle-Vilvoorde, die sinds een jaar onafhankelijk van Brussel opereren, moeten het volgens hem met 20 tot 30 procent minder middelen doen dan vergelijkbare regio’s. De Witte wil dat die wantoestand snel rechtgezet wordt.

‘Als je vergelijkt met andere regio’s op basis van criteria zoals het bevolkingsaantal en aantal misdrijven, dan blijkt dat het parket van Halle-Vilvoorde 39 magistraten zou moeten tellen in plaats van de 28 nu. De federale gerechtelijke politie heeft recht op 35 extra personeelsleden en het Arrondissementeel Informatie Kruispunt en DirCo en dergelijke samen een 6-tal. Halle-Vilvoorde heeft bovendien geen eigen Justitiehuis waarvoor 40 tot 45 mensen nodig zullen zijn. Voor onderzoeken bij inbraken en dergelijke moeten we nog steeds beroep doen op het gerechtelijk labo van Brussel. Alle andere gerechtelijke arrondissementen beschikken wel over een Justitiehuis en eigen gerechtelijk labo’, aldus De Witte.

Geen reden voor scheeftrekking
Volgens de gouverneur is de huidige situatie een gevolg van de historische afhankelijkheid van Brussel. Maar daar moet nu maar eens verandering in komen, vindt hij. Er is in zijn ogen geen reden om de scheeftrekking in stand te houden. ‘Wegens zijn specifieke ligging, aanwezigheid van de luchthaven, eigen problemen zoals het groot aantal woninginbraken en aanwezigheid van heel wat Syriëstrijders kan Halle-Vilvoorde zeker aanspraak maken op even veel middelen,’ aldus De Witte.

%d bloggers liken dit: